English version

Zkušební zásuvka s omezovačem proudu

     Úvod: Každý, kdo častěji staví, opravuje a testuje přístroje napájené síťovým napětím, se jistě už setkal s nepříjemným překvapením v okamžiku zasunutí vidlice do zásuvky (případně později) - hlasitého výbuchu, destrukce přístroje, létajících kousků součástek, vyraženého jističe, tmy v celém domě a očouzené vidlice :). Těmto překvapením předejde popsaná zkušební zásuvka, která slouží k omezení maximálního proudu a v případně závady zabrání spadnutí jističe a omezí rozsah destrukce testovaného přístroje. Zvláště se hodí při testování spínaných zdrojů.
     Popis: Hlavní součástí zařízení jsou žárovky, které v případě zkratu v testovaném přístroji omezí tekoucí proud. Místo žárovek lze použít i výkonové odpory, ale výhodou žárovek je např. lepší dostupnost v porovnání s odpory s povolenou ztrátou stovek wattů. Další výhodou žárovek je menší odpor ve studeném stavu, takže se chovají jako variátor nebo PTC a dokud nedojde k poruchovému proudu, úbytek napětí na nich je jen malý. Já jsem zvolil halogenové žárovky 230V 300W a 500W. Pomocí vypínačů S1 a S2 lze tedy volit tři kombinace: 300W, 500W a 800W (obě žárovky paralelně). Příkon testovaného zařízení musí být vždy o dost menší, než je výkon použitých žárovek, aby nedošlo k výraznému úbytku napětí. Zařízení jsem zabudoval do plechové krabice od PC zdroje ATX (se dvěma větráky). Vstup je řešen původním kabelem s konektorem, výstup je řešen klasickou zásuvkou umístěnou místo jednoho z větráků. Druhý větrák je ponechán a slouží ke chlazení žárovek. Napájen je pomocí miniaturního síťového transformátorku Tr1 a usměrňovače. Způsob použití zařízení je velmi jednoduchý: Vstup připojíme k síti a testovaný přístroj připojíme na výstupní zásuvku.

     Pozor! Zařízení pracuje se síťovým napětím a podle toho je nutno ho konstruovat a pracovat s ním. Žárovky vytvářejí velké množství tepla - hrozí požár, popálení nebo poškození okolních předmětů. Zařízení nenechávejte v provozu bez dozoru.


schéma zkušební zásuvky s omezovačem proudu.


Díly připravené ke stavbě zkušební omezovací zásuvky.


Halogenové žárovky 230V 300W a 500W.


Připevnění zásuvky do otvoru po zadním větráku.


Téměř hotové zařízení.Test se zkratovaným výstupem :).


Zakrytované zařízení. Vrchní kryt pochází z jiného ATX.Přidáno: 8. 11. 2011
zpět na hlavní stránku