English version

Dálkové ovládání spotřebičů skrz síť

     Už velmi dlouho je známo, že elektrická rozvodná síť se dá použít pro přenos různých signálů. Signál musí mít větší frekvenci než síť (50Hz), aby aby pro něj měla síť dostatečnou impedanci a stačilo tedy dodávat jen malý proud. Pro přenost na malé vzdálenosti (v rámci jednoho domu či bytu) jsou vhodné frekvence asi 1 až 25kHz, při větší frekvenci by se už značně projevovaly indukčnosti vedení. V našem případě má vysílač frekvenci asi 5kHz, která je 100x větší než síťová a lze ji tedy jednoduše oddělit horní propustí. Oscilátor se skládá z integrovaného obvodu 555 a zesilovače proudu se dvěma tranzistory, které jsou chráněné diodami před napěťovými špičkami. Výstup je spojen s fázovým napětím přes kondenzátor s kapacitou asi 220 až 470n, který musí být dimenzován na dostatečné napětí, tedy 250V~, třída X2. Vysílač se může napájet z baterie nebo ze síťového adaptéru, případně přes srážecí kondenzátor nebo odpor. Vysílač se ovládá buď zapínáním jeho napájení, nebo logickou 1 na 4. vývodu IO.
     Přijímač má na vstupu horní propust. Tím se oddělí signál s malou amplitudou od mnohem většího síťového napětí. Tranzistor je trvale otevřen bázovým odporem 220k, tím je zkratován proud řídící elektrody triaku a triak je tedy uzavřen. Při příjmu signálu se ale tranzistor přerušovaně uzavírá a tím se přes dva odpory 820R nabije kondenzátor 470u u triaku a ten se otevře. Triak pracuje v II. a III. kvadrantu. Přímo k triaku lze připojit žárovku nebo jinou zátěž s odběrem do 4A. Přijímač je napájen přímo ze sítě přes srážecí kondenzátor, vybíjecí odpor 330k a ochranný odpor 470R, který omezuje napěťové špičky.
     Signál vysílače se nesmí dostat mimo byt, není ale nutno používat žádné filtry, protože cívky elektroměru mu kladou velký odpor. Problém mohou znamenat klasické zářivky (o úsporných kompaktních nemluvím), protože mají kondenzátor zvyšující účinník (pokud nějaký mají:-)). Tento kondenzátor by mohl signál pohlcovat. Nejjednodušší řešení je ho odpojit (snižuje jen odebíraný proud, ale ne výkon, za který platíte). Další řešení je připojení sériové vf tlumivky. Jinak by už s šířením signálu neměly být žádné problémy.

     Pozor - celý vysílač i přijímač jsou galvanicky spojeny se sítí a podle toho je nutné s nimi zacházet. Pro zajištění bezpečnosti použijte v přívodech vhodné pojistky. Vše stavíte na vlastní nebezpečí. Za vaše případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


Schéma dálkového ovládání spotřebičů skrz rozvod - vysílač


Schéma dálkového ovládání spotřebičů skrz rozvod - přijímačPřidáno: 2003
zpět na hlavní stránku