English version

Plazma koule

    Určitě znáte tuto zajímavou dekoraci, v posledních letech velmi hojně prodávanou. Jednoduchou plazma kouli si můžete postavit sami. Základem plazma koule je malý zdroj vysokofrekvenčního vysokého napětí několik tisíc voltů s frekvencí několik až několik desítek kilohertzů. Toto napětí se přivádí na elektrodu umístěnou uprostřed skleněné koule naplněné vhodným plynem. Vlivem kapacitních proudů vznikají výboje mezi elektrodou a sklem. Při doteku plazma koule budou výboje nejvíce směřovat k místu, kde se dotýkáte.
    V mé variantě je zdroj velmi jednoduchý. základem je vn trafo z nějakého starého televize. Musí se jednat o trafo bez zabudovaného usměrnění, aby bylo schopno poskytnout vysokofrekvenční napětí. Z trafa se odstraní primární vinutí (nebo nechá nevyužité) a navinou se nová (5 závitů a 3 závity) dle schématu. Sekundární vinutí se ponechá. Další součástí obvodu je výkonový tranzistor a žárovka sloužící jako odpor a současně signalizace zapnutí (lze jí nahradit odporem 50 až 100 Ohmů na 5 až 10W). Tyto součástky tvoří jednoduchý oscilátor. Kondenzátor 1000uF jen snižuje vnitřní odpor napájecího zdroje. Napětí je až cca 16kV a frekvence okolo 25kHz. Můžete zkusmo z obou primárních vinutí ubrat jeden závit, napětí a frekvence se tím mírně zvýší. Pozor - záporný pól se MUSÍ uzemnit.
    Plazma koule je zde nahrazena obyčejnou žárovkou, která je naplněna argonem. Efekt je podobný. Mezi vláknem a baňkou žárovky se vytvoří několik pohybujících se výbojů.

     Varování: Nedotýkejte se výstupu vysokonapěťového transformátoru! Výstupní napětí je nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Za žádné vaše újmy autor nebere zodpovědnost.

schéma nejjednodušší plazma koule
schéma nejjednodušší plazma koule


Plazma koule se žárovnou 200W


... a za tmy.Přidáno: 2004
zpět na úvodní stránku