English version

Plynulé rozsvěcení a zhasínání žárovky

     Plynulé rozsvěcení a zhasínání žárovky nejen prodlužuje její životnost, ale hlavně je příjemnější na oči. Otestoval jsem hned 2 verze tohoto zařízení. Popis každého z nich je pod schématem.

     Pozor! Zařízení je galvanicky spojené se sítí. Se žárovkou, vypnutou pouze tímto zařízením, je nutno zacházet jako se zapnutou. Pro výměnu žárovky je nutné odpojení obvodu od sítě.

schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání žárovky
Schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání žárovky I. Regulace je fázová, pomocí triaku. Řídícím obvodem je U2008B. Po sepnutí spínače se žárovka začně pomalu rozsvěcet, až dosáhne plného jasu. Po vypnutí naopak postupně jas slábne, až zhasne. Doba rozsvěcení/zhasínání je přímo úměrná kapacitě C1. Při hodnotě 220u je doba cca 7s. Pro žárovku do 200W triak nepotřebuje chladič.

schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání žárovky II.
Schéma plynulého rozsvěcení a zhasínání žárovky II. Zde je regulace pulzně-šířková s frekvencí cca 2kHz. Spínač je tranzistor typu MOSFET-N. Operační zesilovač 1458 (lze nahradit obvodem 4558) pracuje jako oscilátor s proměnnou střídou. Napájení obvodu zajišťuje srážecí odpor. Po přepnutí přepínače se žárovka začně pomalu rozsvěcet, až dosáhne plného jasu. Po opětovném přepnutí jas postupně slábne, až zhasne. S MOSFETem bez chladiče lze připojit žárovku do 150W. Kondenzátor C1 určuje dobu rozsvěcení/zhasínání, s 22u je to cca 6s.


Test verze II.


Hotový modul verze II.zpět na úvodní stránku