Radiometr RBGT 62a

     Tento radiometr (často se používá vžitý název dozimetr, který ale není správný) umožňuje měřit záření beta a gamma. Stupnice je cejchovaná v rozpadech na cm2 za minutu. Přepočet na Rentgeny je podle vzorce: 2500 rozpadů/min.cm2 = 1mR/h. Sonda má clonu se třemi polohami. Napájení zajišťují 2 velké monočlánky, odběr je cca 75mA. Jako senzor slouží GM trubice typu STS-5 (v azbuce CTC-5) s provozním napětím 400V. Této trubici se také věnuji v tomto článku. Přístroj je vybaven přepínačem s polohami vypnuto, kalibrace a 3 rozsahy měření. Kalibrace se provádí pomocí potenciometru. K přístroji je možno připojit sluchátko, ve kterém slyšíte praskání odpovídající pulzům GM trubice. Součástí je kontrolní zářič 90Sr, který dává z těsné blízkosti asi 2mR/h. (Vzhledem ke stáří přístroje 44 let a poločasu rozpadu stroncia 28 let musel nový zářič dávat cca 6mR/h.) Na vzdálenost 20cm se už jeho záření ztrácí v pozadí. Více info o přístoji najdete v naskenovaném návodu níže. Přístroj je vyroben roku 1964.

     Rozsahy:
I. do 250 000 rozpadů (2 500 000 s clonou beta2) záření beta = do 100mR/h záření gamma
II. do 25 000 rozpadů záření beta = do 10mR/h záření gamma
III. do 2 500 rozpadů záření beta = do 1mR/h záření gamma

     Na nejnižším rozsahu odpovídá jeden dílek 100 rozpadům nebo 40uR/h.

Dozimetr (radiometr) RBGT 62a
Dozimetr RBGT 62a (někdy označováno RBGT-62A nebo RBG-T-62a)

Dozimetr (radiometr) RBGT 62a
Připojená sonda s GM trubicí (Gerger-Müllerova trubice) a sluchátko
Sonda nastavená do poloh beta1, beta2 a gamma

Dozimetr (radiometr) RBGT 62a
Panel přístroje

stupnice dozimetru (radiometru) RBGT 62a
Stupnice (přepočetní rovnice napsaná červenou barvou už jaksi vybledla)


Otevřené víko baterií

testování Dozimetru RBGT 62a a zkušebním zářiči
Testování


Rozebraná sonda se sovětskou GM (Geiger-Müllerovou) trubicí STS-5.


Pohled na rozebraný kus přístroje RBGT-62a.


Kovová krabice.


Detail desky DPS radiometru


Rozebraný radiometr. Černá krychle je ručkový přístroj 50uA.


Zezadu. Je zde nalevo vidět transformátorek měniče 3V / 400V a napravo přepínač.


Přibližně uprostřed desky je doutnavkový stabilizátor (elektronka) Tesla 10TA9.


Doutnající stabilizátor v provozu.


Ručkový přístroj.


Srovnání přístrojů RBGT 62 (vlevo) a RBGT 62a (vpravo). Panely jsou stejné.


Mírně se liší tvarem dna skříně


U RBGT 62 ještě rovnice nevybledla. Asi použili kvalitnější barvu :).

naskenovaný návod pro dozimetr (radiometr) RBGT 62a
Naskenovaný návod k dozimetru RBGT 62a (1MB jpg, klikněte pro zvětšení). Je zde naskenována většina stránek, kromě prázdných tabulek. Všimněte si přelepovaných schémat - první verze dozimetru (typ RBGT 62) používaly 3 PNP tranzistory, tento dozimetr je již osazen třema NPN a jedním PNP a má trochu jiné zapojení.


Schémata v návodu k dozimetru RBGT 62. Zde jsou ještě použity tranzistory PNP. Zbytek návodu je stejný jako u RBGT 62a.


Překreslené celkové schéma RBGT-62a, které mi zaslal anonymní čtenář. Tímto mu za něj velmi děkuji.


Video - dozimetr v provozu


Video - měření DY87 (32kV 100uA, zapojená reverzně)


Video - měření elektronky 6VS-1 při napětí 30kV a proudu 400uA.


Video - RBGT 62 a zářič.zpět na hlavní stránku