Schéma výbojkového zapalovače CosmoPower Z400M (S400W)

(Schéma sériově vyráběného zaříznení)Schéma výbojkového zapalovače CosmoPower Z400M (S400W) pro halogenidové výbojky 400W (L 400 R7s) do solária. Dává impulzy cca. 5kV. Místo obvyklého zapojení s tyristorem je zde jen výkonový diak (tzv. sidak popř. sidac) se spínacím napětím okolo 200V a špičkovým proudem 50A. Zapojení je tříbodové. Spirála na plošném spoji je zakreslena jako R2. Její stejnosměrný odpor je 1R8, má průměr 2cm a 18z. Slouží k omezení proudu během sepnutí sidaku. Za toto schéma děkuji Vladislavu Hlavatému.


Plošný spojzpět na seznam schémat sériově vyráběných zařízení
zpět na úvodní stránku