Schéma elektrického paralyzéru WS-618 s baterkou (částečné)

(Schéma sériově vyráběného zaříznení)Schéma malého dobíjitelného elektrického paralyzéru s baterkou "Wei Shi WS-618 Self-Defensive Flashlight". Koupen VIII 2012 na tržnici od asiatů. Žádný návod (natož pak český). Napětí sítě neuvedeno. Rozhodl jsem se prozkoumat vnitřnosti. Akumulátor je tříčlánkový, nejspíš NiCd, možná NiMH. Část obvodu je zalitá, takže jí nešlo překreslit. I tak je ale zapojení poněkud šokující.
LED indikující nabíjení není nijak chráněna proti síťovému napětí v závěrném směru. Srážecí kondenzátor je na 250V ss (stejnosměrných !!!), ač při vstupním síťovém napětí 230V st vidí amplitudu 325V. Žádný sériový odpor u C1 pro omezení zapínacího rázu. Žádný vybíjecí odopor u C1. Ten se ale nejspíš vybije přes R1 a (proraženou) LED1. Bílá LED3 (5mm) sloužící jako baterka nemá žádný sériový odpor (!). Tlačítka spínající baterku i paralyzér (!) jsou miniaturní mikrospínače, určené spíš na vstup nějakého mikrokontroléru. Vysokonapěťové vodiče vedoucí k elektrodám nemají o nic silnější izolaci, než ostatní vodiče. Zda to zalité cosi opravdu izoluje síťové napětí od výstupních elektrod, netuším... Pojistky byste se také nedořezali. Nápis na krabici: Warnings: May cause electric shock, keep away from the reaching children. Vzdálenost elektrod jiskřiště je cca 6 - 7mm (přesně vzdálenost změřit nelze, protoze elektrody se viklají). Během testování jsem zkusil zapnout baterku a paralyzér najednou. Výsledek: LED3 shořela :). Nejspíš by však po chvíli shořela i bez toho.
Videozpět na seznam schémat sériově vyráběných zařízení
zpět na úvodní stránku