English version

Velmi nebezpečná USB nabíječka 5V 1A "krychle"

(Schémata sériově vyráběných zařízení)Velmi nebezpečná čínská USB nabíječka 5V 1A tvaru krychle. Nepasuje do české / slovenské zásuvky. Konstrukce je na dvou deskách spojených 4-žilovým plochým kablíkem s velmi tenkou izolací, přestože kablík obsahuje spoje primární i sekundární strany. Nemá žádnou pojistku ani odpor s funkcí pojistky. Izolační vzdálenost mezi primární a sekundární stranou na DPS je pouze 0,5mm! Pochybné trafo se špatnou izolací. Odrušovací kondenzátor mezi primární a sekundární stranou není bezpečnostní typ Y1, ale pouze běžný miniaturní 1kV. Není zde tlumící článek RC, RCD nebo dioda + ZD, chránící tranzistor 13001 před průrazem indukčními špičkami z primáru trafa. Protože zde není pojistka, průraz tranzistoru pravděpodobně způsobí úplné roztavení (odpaření či explozi) primáru a okolní izolace a případně průnik síťového napětí na výstup. Výstupní proud je udáván 1A, ale dioda 1N4148, kterou celý tento proud teče, má maximální proud 0,15A (!!!). Už při zatížení 0,5A výstupní napětí klesne na 2,7V. Nabíječka je tedy nejen nebezpečná, ale i prakticky nepoužitelná. Vidlice v krabičce příliš nedrží a při vytahování ze zásuvku se může krabička otevřít. Úraz elektrickým proudem hrozí z mnoha různých důvodů, stejně jako požár.


Nebezpečná čínská USB nabíječka 5V 1A ve tvaru krychle.


Konstrukce ze dvou desek. Obě obsahují primární i sekundární spoje. Součástky primární a sekundární strany se navzájem dotýkají.


Na více místech vzdálenost spojů síťové a výstupní části pouze 0,5mm.
zpět na seznam schémat sériově vyráběných zařízení
zpět na úvodní stránku