Simulátor RLC obvodu
Simulátor slouží k zobrazení průběhu napětí a proudu v obvodu RLC. Nastavte parametry obvodu (počáteční napětí kondenzátoru, odpor, kapacitu a indukčnost) a zobrazí se výsledný průběh napětí na kondenzátoru a proudu obvodem. Rozsahy lze měnit tlačítky x10 a :10. Simulátor se hodí nejen při stavbě cívkové pistole. Simulátor je napsán jako Java aplet a použil jsem v něm zdrojové kódy od Barryho. Zdroje dávám volně ke stažení: simulace.zip

!!! Pokud vidíte tento text, tak Java Applet nefunguje !!!

schéma simulovaného RCL nebo RLC-D obvodu
Schéma obvodu RLC. Lze volit mezi variantami s diodou D a bez ní.
zpět na úvodní stránku