Sbírka rentgenek

    Toto je moje sbírka rentgenek, zatím čítá pouze 3ks :). Maximální napětí těchto rentgenek je od 60 do 100kV. Proud pravděpodobně v desítkách mA. Všechny jsou diodové typy se žhavenou katodou a wolframovým terčíkem.
Rentgenka 1

    Tato rentgenka má částečně smazané označení, ale pravděpodobně se jedná o rentgenku Chirana pro napětí do 70kV. Testována byla při omezených parametrech 40kV a 200uA, pro vyvolání anodového proudu 200uA bylo žhavení nastaveno na 4,1V a při tomto napětí tekl proud 3,3A. Rentgenka je fuknční. Délka 135mm, průměr 39mm. Pravděpodobný rok výroby 1968.

Rentgenka D0K-70


Rentgenka D0K-70


Rentgenka D0K-70


Rentgenka D0K-70


Rentgenka 2

    Rentgenka Chirana pro napětí do 100kV. Testována byla při omezených parametrech 40kV a 200uA, pro vyvolání anodového proudu 200uA bylo žhavení nastaveno na 2,1V a při tomto napětí tekl proud 2,85A. Rentgenka byla poškozena pádem, má ohnutou katodu, ale zdá se funkční. Ohnutí katody se podařilo částečně opravit. Délka 165mm, průměr 44mm. Pravděpodobný rok výroby 1970.

Rentgenka Chirana DOE 100kV


Rentgenka Chirana DOE 100kV


Rentgenka Chirana DOE 100kV


Rentgenka Chirana DOE 100kV


Rentgenka 3

    Malá rentgenka Chirana pro napětí do 60kV. Rentgenka má přerušené žhavení a je tedy nefunkční. Délka 87mm, průměr 30mm. Pochází nejspíš ze zubního rentgenu, pravděpodobný rok výroby 1975.

Malá rentgenka Chirana DOF-60kV


Malá rentgenka Chirana DOF-60kV
zpět na úvodní stránku