English version

Plazma ve sklenici

    Výboje za sníženého tlaku se chovají jinak než za tlaku atmosférického. Mají doutnavý charakter a jsou mnohem delší. Jako nízkotlaká nádoba zde slouží obyčejná sklenice od přesnídávky s těsnícím víčkem. K evakuaci slouží kompresor ze staré ledničky. Ten sice nedokáže vytvořit příliš vysoké vakuum, jen asi 5kPa, ale i tak se s ním dají dělat zajímavé pokusy. (Ke sklenici se samozřejmě připojuje sací strana !!! :-) Jednu elektrodu tvoří kovové víčko sklenice a druhou kousek alobalu přilepený k jejímu dnu (vf proud prochází skrz sklo). Jako zdroj vysokého napětí může sloužit vn trafo z černobílé televize (tedy trafo bez usměrnění) s jakýmkoliv budičem. Já používám MOSFET polomůstek napájený ze sítě, ale postačí i "dětský" jednočinný budič na 12V. Trafo dává napětí 20kV s frekvencí asi 20kHz. Slabé výboje vznikají i při připojení jen jedné (živé) elektrody ke sklenici. Sklenice se od výbojů značně zahřívá. Při velkém výkonu nenechávejte trvale zapnuté!

     Pozor!!! Za provozu se nedotýkejte výstupu vn trafa ani sklenice. Evakuovaná nádoba může implodovat, hrozí vážný úraz. Vše děláte na vlastí nebezpečí. Za případné újmy neberu zodpovědnost.


Výboje dlouhé 10cm ve sklenici při sníženém tlaku


Sklenice s hadičkou a přívody vn.


Kompresor z ledničky.


Výboje jen s jednou elektrodou jsou tenší a slabší.


Sklenice s doutnavkou.

Všimněte si přerušeného výboje


Videjko :)zpět na úvodní stránku