English version

Zpožďovač a stupňový spínač na 230V

     Často potřebujeme, aby se jeden spotřebič automaticky zapínal s malým zpožděním po zapnutí jiného spotřebiče. K tomuto účelu slouží zpožďovač na schématu níže. Zpoždění je zajištěno startérem ze zářivky, který obsahuje "spínací bimetalovou doutnavku". Po zapnutí teče přes cívku relé a odpor R1 proud startérem (úbytek na R1 je malý). Po chvíli se startér sepne, na cívku relé se dostane plné napětí a relé přitáhne. Odpojí se odpor R1 a vyřadí se startér, díky čemuž zůstane relé trvale sepnuté. Druhý kontakt relé zapne spotřebič. Odpor R1 ovlivňuje dobu zpoždění. Pro 1k je čas cca 0,5 - 1s. Menší hodnota odporu znamená menší čas, minimum je cca 330R. Větší odpor znamená delší čas (příliš velký odpor by ale mohl způsobit, že relé nikdy nesepne).
     Velice podobně funguje i stupňový spínač, který omezuje proudový náraz zapínaného spotřebiče. U některých zátěží, jako jsou velké motory, transformátory, či kondenzátory je nutné omezit zapínací náraz. To je zajištěno pomocí spínání ve dvou stupních. Nejprve se zátěž připojí přes omezovač R2 (tím může být výkonový odpor, tlumivka, žárovka...) a se zpožděním se tento omezovač vyřadí pomocí kontaktu Re1b. Na schématech níže jsou zapojení jednoduchých dvoustupňových spínačů. První verze zapíná bez ohledu na stav zátěže. R2 může být poddimenzovaný, protože je v provozu jen krátce. Druhá verze pracuje s podmíněným sepnutím. Pokud by došlo ke zkratu na zátěži nebo přetížení, výstupní napětí nebude dostatečně velké a relé nesepne. V případě druhé verze musí být R2 dimenzován na trvalý provoz nebo jištěn (tepelnou) pojistkou.
     Verze 3 a 4 využívá relé s jediným kontaktem a cívkou na 24V, které je dostupnější. Časovou prodlevu lze ovlivnit hodnotou kondenzátoru C1. Zapojení je vhodné pro relé s proudem do 30mA, tedy s odporem cívky nad 800R. Ve verzi 3 je síťové napětí sráženo kapacitně pomocí kondenzátoru C2 - 470n/250V~. Kondenzátor C2 určuje proud tekoucí cívkou relé. Pokud není trvale připojena zátěž, která zajistí jeho vybití po vypnutí, je vhodné k němu připojit paralelně odpor cca 1M/1W. Ve verzi 4 je napětí sráženo odporem R1. Zapojení je jednodušší než předchozí verze, ale nevýhodou je velká ztráta na R1 (okolo 7W). Zapojení verze 4 je inspirováno zapojením mikrovlnky Professor 700W.

     Pozor! Obvod pracuje s nebezpečným síťovým napětím. Kondenzátor může zůstat nabitý na nebezpečné napětí i po vypnutí. Odpor R2 se může přehřát a způsobit požár. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví či majetku neberu zodpovědnost.

schéma Zpožďovače a stupňového spínače na 230V
Schéma zpožďovače a stupňového spínače na 230V

schéma stupňového spínače na 230V s relé 24V
Schémata stupňového spínače na 230V s relé 24V.


Pokusné zapojení stupňového spínače verze 1 se žárovkou 1000W ve funkci omezovače R2.


Video - Testování spínače na třech MOTech, které by bez jeho použití způsobily vyražení jističe.zpět na úvodní stránku