English version

Miniaturní FM vysílač s 1 tranzistorem laděný napětím

     Tento jednoduchý vysílač umožňuje vysílání na rozhlasovém pásmu FM (VKV/VHF) 87,5 - 108 MHz. Je tvořen jednoduchým oscilátorem s křemíkovým planárním vf tranzistorem typu PNP. Přímo k oscilátoru je připojena anténa. Díky velké amplitudě vf napětí stačí anténa délky cca 5-10cm. Já jsem použil 7cm měděného drátu průměru 1mm izolovaného bužírkou. V obvodu jsem eliminoval ladící kondenzátor, který je obvyklý pro většinu běžných štěnic a miniaturních vysílačů, protože tento kondenzátor značně komplikuje ladění. Z vlastní zkušeností vím, že pokud se k takovému kondenzátoru přiblížíte čímkoliv, pracovní frekvence se hned změní :). Proto jsem raději zvolil ladění pomocí napětí (jedná se tedy o tzv. VCO). Místo ladícího kondenzátoru je použit varikap (kapacitní dioda), která mění svojí kapacitu změnou závěrného stejnosměrného napětí. Můžeme tedy ladit pracovní frekvenci změnou stejnosměrného napětí pomocí trimru P1. Varikap současně zajišťuje i frekvenční modulaci.
     Oživení obvodu: P1 nastavte na střed. Zapněte rozhlasový přijímač FM a nalaďte ho na nějakou neobsazenou frekvenci v pásmu 87,5 - 108 MHz. Uslyšíte šum. Zapněte vysílač a nejprve nalaďte pracovní frekvenci hrubě roztahováním závitů cívky L1. Poté frekvenci dolaďte jemně pomocí P1. Správné naladění se projeví tím, že šum v radiopřijímači utichne. Poté můžete připojit na vstup zdroj signálu (např. Kazetový, CD nebo MP3 přehrávač, gramofon, zvukový výstup PC nebo notebooku, apod.). Možné je i ladění s již připojeným zdrojem signálu. Obvod se může napájet i z napětí 5V dostupného na USB portu PC či notebooku.
     Cívka L1 je vzduchová a má 6 závitů drátu 0,5mm navinutých na průměru 3mm. Varikap je libovolný, který pokryje rozsah cca 5-20pF, např. BB105, KB105, KB109. Já použil varikap KB109G od Tesly se žlutou barvou na katodě. Tranzistor je vysokofrekvenční planární typu PNP, např. BF970, BF979, a pod. Lze použít i jiný typ pouzdra. Nevýhodou obvodu je citlivost na změny napájecího napětí (mění se tím i napětí varikapu a tedy pracovní frekvence). Anténa je připojena přímo k oscilátoru, takže pokud se jí dotknete rukou nebo položíte na vodivý předmět, frekvence se posune. Na svou jednoduchost však obvod pracuje překvapivě dobře a dosah je cca 20-100m. Napájení je možné zdrojem 5-12V nebo baterií. Zdroj by neměl být zvlněný, protože by se do vysílaného signálu dostal brum.

     Varování: Vysílání na pásmu FM-VKV je nelegální. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné právní postihy kvůli nelegálnímu vysílání nebo kvůli zneužití štěnice k nelegálnímu odposlechu! Vše děláte na vlastní nebezpečí.

Schéma miniaturního vysílače FM VKV/VHF 87,5 - 108 MHz.
Schéma miniaturního vysílače FM VKV/VHF 87,5 - 108 MHz.


Hotový miniaturní FM vysílač v provedení SMD o rozměrech desky 32 x 17mm.


FM vysílač s 9V baterií a MP3 jako zdrojem signálu.


vysílač před oříznutím desky a nasazením bužírky na anténu.


Obrazec DPS vyfrézovaný do desky (tzv. broušák).


Vysílač na nečisto - vývoj.


Cívka L1 se závity u sebe - větší indukčnost - menší frekvence


L1 s roztaženými závity - menší indukčnost - větší frekvence


Televizní vf UKV moduly - z nich lze zdarma získat téměř všechny součástky včetně vf tranzistorů a varikapů.


Ukázka různých vf planárních tranzistorů. Některé pracují až do několika GHz.


Ukázka různých varikapů.


Video - oživování a test vysílače s MP3.zpět na hlavní stránku