English version

Výkonný stroboskop s externím spouštěním a odděleným vstupem

     Toto je další ze série stroboskopů. Pro omezování proudu je zde opět použita tlumivka ze zářivky, protože se tento způsob omezování ukázal jako nejlepší. Stroboskop je určen pro externí řízení záblesků. Vstup je galvanicky oddělen pomocí optočlenu.

     Pozor! Zařízení je galvanicky spojeno se sítí. Před manipulací je nutno jej odpojit a vybít kondenzátory. Celé zařízení musí být vhodně chráněno proti doteku částí pod napětím. Výbojka se silně zahřívá a při nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí požár. Za Vaše případné újmy neberu zodpovědnost - vše děláte na vlastní nebezpečí.


Schéma výkonného stroboskopu s galvanicky odděleným externím spouštěním


Užitečné vzorečky - výpočet energie záblesku stroboskopu dle kondenzátoru apod.zpět na úvodní stránku