English version

Zdroj Pro TC se dvěma MOTy (4200V~ 0,7A)

    Zdroj jsem zkonstruoval pro napájení TC. Dvě omezovací tlumivky jsou vyrobeny z nepotřebných tlumivek 150W pro sodíkové výbojky. Jsou z nich odstraněny plechy tvaru U, zbyde pouze vinutí na plechách T. (Při připojení takové tlumivky samostatně k napětí 230V 50Hz protéká tlumivkou proud 20A.) Tlumivky na sekundární straně jsou ze zářivek. Spolu s kondenzátory (20ks 330nF 250V~) chrání MOTy před vf napětím. Celý zdroj odebírá ze sítě naprázdno asi 2,6A, při zkratu 13A. Výstupní proud do zkratu je 0,7A, napětí naprázdno 4200V.

     POZOR! Tento je extrémně nebezpečný, jeho napětí může způsobit smrt nebo těžké popáleniny. Zdroj nenechávejte v provozu bez dozoru. Vysoké napětí může překlenout značné vzdálenosti. Zdroj odebírá ze sítě velmi silný proud, může dojít k poškození elektroinstalace a požáru. Vše, co je zde zobrazeno a popsáno, děláte na vlastní nebezpečí; autor nenese za vaše újmy žádnou zodpovědnost.


schéma zdroje se dvěma MOTy


Zdroj se 2ma MOTy. Vlevo je vidět jiskřiště ze čtyř měděných trubek.


Napětí zdroje stačí pro zapálení jiskřiště s celkovou mezerou až 3,5mm. Na obrázku je jiskřiště se třemi drahami zhotovené ze čtyř měděných trubek (10 x 120mm).zpět na úvodní stránku