Tečky u vinutí transformátorů - Co znamenají

    Často se setkávám s dotazy, co vlastně znamenají tečky u vinutí transformátoru (v jeho schématické značce). Jedná se o označení vzájemné orientace vinutí. Polarita okamžitého napětí na všech vinutích odpovídá tečkám. Pokud např. na jedno vinutí připojíme napětí v orientaci + na konci s tečkou, - na konci bez tečky, tak i všechna ostatní vinutí budou mít stejnou polaritu, tedy + na konci s tečkou, - na konci bez tečky. Dodržení orientace vinutí je nezbytné, zvláště při konstrukcích impulzních zdrojů a měničů (kromě dvojčinných). Nepochopení teček způsobuje obvykle neúspěchy začátečníků :). Význam teček by měl být jasný z názorného obrázku níže:

černé tečky u vinutí transformátoru    Poznámky:

- O tečkách a orientaci vinutí panuje spousta mýtů. Někdy jsou vysvětlovány jako začátky vinutí, spodní konce vinutí, konce vycházející ze stejné strany jádra nebo konce vyvedené na stejné čelo / stejnou stranu čela, což je nesprávné. Jindy je zase přikládán význam tomu, zda vinutí připomíná levotočivý, či pravotočivý závit, což také není pravda.

- Tečky se týkají orientace napětí, nikoliv proudu. Proud může v tu chvíli být orientován souhlasně i opačně, může mít různý fázový posuv a některými vinutími nemusí téci žádný proud.

zpět na úvodní stránku