English version

Malý klasický Teslův transformátor II.

     Tento teslův transformátor vytváří sršení 8cm a výboje dlouhé asi 10cm. Sekundár jsem použil z předchozího teslova transformátoru (400z, vysoký 12cm). Primár má 3 závity měděného drátu 1,5mm, vinutého dvojitě. Kondenzátor je sestaven ze čtyř 2,5nF, tedy celkem 10nF na nejméně 30kV (domácí výroba, jak jinak). Jiskřiště je opět statické, zabudované do velké bakelitové krabičky a zakryté plexisklem (chrání před UV zářením). Vzdálenost elektrod je asi 2 - 2,5mm. Výkon napájecího zdroje 10kV je zde omezen na max. asi 300W.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Jeho napájecí napětí může být smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. V jiskřišti vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Jiskřiště vyzařuje UV záření. Proud při zapálení výboje dosahuje až několik kiloampér. Kondenzátor zůstává nabitý i po vypnutí. Napětí 10kV je schopno překlenout i několik cm. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jiskřištěm.


Průběh napětí na primáru (zjednodušeně).


Velký šroubovák s dráty jako zakončení sekundáru.


Výboj do uzeměné elektrody (ta je na obrázku špatně vidět)
Žárovka 200W jako plazma koule.


Celé zařízení (bez zdroje).


Jiskřiště s mezerou 2,5mm v bakelitové krabičce 8 x 8 x 10cm.


Jiskřiště v provozu. (Pozor na oči!)


Kondenzátory.


Toto sen příliš nepatří, je to výboj ze zdroje 10 000V při omezeném výkonu 300W.


zpět na úvodní stránku