English version

SGTC III. - Střední klasický Teslův transformátor

     Sekundár je dlouhý 25cm, průměr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm, ale v půlce jednoduše došel drát :)). Primár má 4 závity velmi silného měděného drátu, průměr cívky je 20cm. Kondenzátor je sestaven z pěti 2,5n , tedy celkem 12,5n na nejméně 30kV (domácí výroba, jak jinak). Jiskřiště je statické, zabudované do velké bakelitové krabičky a zakryté plexisklem. Vzdálenost elektrod je asi 2 - 2,5mm. Výkon zdroje je zde omezen na max. asi 300W.
     Zatím se bez velkého ladění povedlo sršení 13cm a výboje16cm.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Jeho napájecí napětí může být smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. V jiskřišti vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Jiskřiště vyzařuje UV záření. Proud při zapálení výboje dosahuje až několik kiloampér. Kondenzátor zůstává nabitý i po vypnutí. Napětí 10kV je schopno překlenout i několik cm. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jiskřištěm.


Průběh napětí na primáru (zjednodušeně).Primár


Výboj do padesátníku. Tohle doma v žádném případě nezkoušejte.


Opravdu to nezkoušejte !!!


Halogenová spirála 1000W sloužící jako variátor (proudově závislý odpor). Je zapojena v sérii s výkonovou částí zdroje vn. Za mormálních okolností téměř vůbec nehřeje, v případě závady zdroje by omezila protékající proud. Na obrázku je spirála připojená na 230V.zpět na úvodní stránku