English version

SGTC IV. - Větší TC

     Sekundár má vinutí dlouhé 48 cm, průměr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm). Primár má 8 závitů silného komunistického koaxiálu Kondenzátor je ze skleněných tabulek, kapacitu má 12nF. Jiskřiště je statické, ze 4 měděných trubek (10x120mm). Tento teslák napájím dvěma MOTy, tlumení zajišťují další dva MOTy. Výboje do vzduchu jsou 35cm. Pro příště by to asi chtělo větší napětí a hlavně větší kapacitu :). Jak se opět ukázalo, kondenzátor je nejzáludnější částí.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Jeho napájecí napětí může být smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. V jiskřišti vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Jiskřiště vyzařuje UV záření. Proud při zapálení výboje dosahuje až několik kiloampér. Kondenzátor zůstává nabitý i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy
schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy

SGTC - klasický teslův transformátor


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


jiskřiště
jiskřiště

SGTC


SGTC


jiskřiště
jiskřiště ještě jednou

Tabulka skla 1,8 x 460 x 480 připravená k řezání na čtvrtky. Z pěti velkých jsem nařezal 20 malých.
Tabulka skla 1,8 x 460 x 480 připravená k řezání na čtvrtky. Z pěti velkých jsem nařezal 20 malých.

Nařezané čtvrtky (230 x 240)
Nařezané čtvrtky (230 x 240)

kondík 12nF vzniklý z tabulek a alobalu
A kondík 12nF vzniklý z tabulek a alobalu :).


Teslení :)


Jiskřiště, vrtule


testování kondenzátoru pomocí 3 MOTůzpět na úvodní stránku