English version

SGTC V.

     Sekundár má vinutí dlouhé 48 cm, průměr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm). Primár má 4 závity ze silného koaxiálu. Kondenzátor je typu MMC, 40nF 22,5kV. Více o kondenzátoru zde. Posouváním odbočky lze zvýšit kapacitu až na 50nF. Jiskřiště je statické, ze 4 měděných trubek (10x120mm). Tento teslák napájím třemi MOTy v sérii. Jeden z motů musí být odzemněný - k tomu jsem použil MOT s plastovou kostrou. Tlumení zajišťují další 2 až 3 MOTy. Výboje jsou 60cm. Provoz je velmi hlučný, přestože na videu se to vůbec nezdá.

     !!! POZOR !!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Jeho napájecí napětí je smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. V jiskřišti vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Jiskřiště vyzařuje UV záření. Proud při zapálení výboje dosahuje až několik kiloampér. Kondenzátor může zůstat nabitý i po vypnutí. Zařízení je velmi hlučné a může poškodit sluch. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy
schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy

SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje


SGTC - klasický teslův transformátor - výboje
Test 1


Test 2zpět na úvodní stránku