English version

Miniaturní klasický Teslův transformátor

     Toto je menší verze předchozího teslova transformátoru. Také se napájí Spínaným zdrojem 20kV, ale šlo by použít i slabší zdroj 5 - 20kV např. s televizním trafem. Jiskřiště je použito také z předchozího tesláku. Primární cívka má 3 závity a sekundární, navinutá na krabičku od filmu, má 160 závitů drátem průměru cca 0,3mm. Kondenzátor je 1,5nF domácí výroby. Tento "teslák" je i přes svoje malé rozměry celkem efektní.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Jeho napájecí napětí může být smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. V jiskřišti vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Jiskřiště vyzařuje UV záření. Proud při zapálení výboje dosahuje až několik kiloampér. Kondenzátor zůstává nabitý i po vypnutí. Napětí 20kV je schopno překlenout i několik cm. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jiskřištěm.


Průběh napětí na primáru (zjednodušeně).


Teslák v provozu


S přídavnou kapacitou


Ještě jednou :-)


Celé zařízení


Sekundár na krabičce od filmuzpět na úvodní stránku