English version

Jednoduchý zkoušeč tranzistorů a dalších součástek

     Tento jednoduchý tester slouží ke zkoušení bipolárních tranzistorů NPN a PNP, lze s ním zkoušet ale i jiné polovodiče a pasivní součástky, jako MOSFETy, diody, triaky, tyristory, LED diody, spínače atd. Můžete zjistit i svodový proud kondenzátorů. Práce s ním je velmi jednoduchá. Princip zkoušeče je zřejmý ze schématu, LED diody (libovolný typ, lépe však vysocesvítivé) slouží jako indikátor proudu mezi svorkami "+" a "-". LED 1 je zapojena přes tranzistor, takže citlivě indikuje i velmi malý proud. LED 2 indikuje větší proud. Přepínač připojuje na bázi kladné nebo záporné napětí přes odpor. Vypínač není nutný, pokud se svorky nebudou v nečinnosti vzájemně dotýkat.
Bipolární Tranzistory NPN/PNP:
Tranzistor NPN připojíte kolektorem ke svorce "+", emitorem k "-". Přepínač nastavíte na "NPN". U dobrého tranzistoru v tuto chvíli nesvítí žádná LED. Pak připojte svorku B k bázi, obě led se musí rozsvítit. Tranzistor PNP se zkouší obdobně, ale přepínač se přepne na "PNP", emitor je "+" a kolektor "-". Pokud jste prohodili kolektor a emitor, zelená LED svítí slaběji.
MOSFET N/P:
U FETů a MOSFETů (unipolárních tranzistorů) typu N se připojí vývod S ke svorce "-", vývod D k "+" a vývod G k "B". S přepínačem v poloze "NPN" svítí obě LED, v poloze "PNP" žádná. U tranzistorů typu P použijeme opačnou polaritu, tedy S ke svorce "+" a D ke svorce "-". Přepínač pak funguje obráceně (NPN - obě LED zhasnou, PNP - obě svítí).
Tyristory:
Při zkoušení tyristorů se využijí jen svorky "+" a "-". Anoda se připojí k "+" a katoda k "-". Nic nesvítí. U typu PNPN se na chvíli spojí řídící elektroda G s "+", obě LED se rozsvítí a svítí i po odpojení G. U typu NPNP (dosti neobvyklý typ tyristoru) se G spojuje s "-", jinak je vše stejné. (Pozn.: u větších tyristorů však testovací proud nemusí stačit k jejich udržení ve vodivém stavu.)
Triaky:
Zkoušení triaků je obdobné jako u tyristorů, zkouší se ale v obou směrech, ve všech 3 nebo 4 kvadrantech (dle typu).
Diody:
Anoda "+" a katoda "-" ... svítí obě LED, obráceně nesvítí nic.
Diody LED:
Anoda "+" a katoda "-", Obě LED testeru i testovaná LED svítí.
Žárovky, spínače, tlačítka, cívky, kabely, konektory:
Pomocí svorek "+" a "-" otestujeme vodivost vlákna žárovky, spínače, tlačítka, cívky, kabelu či konektoru. Svorky "+" a "-" slouží zkrátka jako zkoušečka vodivosti k čemukoliv.
Kondenzátory:
Kondenzátor se připojí na "+" a "-" a po jeho nabití nesmí nic svítit, jinak je proražený nebo má svodový proud. Větší kapacity se mohou déle nabíjet a trvá déle, než LED zhasnou. U elektrolytů a jiných polárních kondenzátorů (tantal) dodržte polaritu!
Reproduktory, sluchátka:
Připojte na "+" a "-". LED svítí, v reproduktoru (sluchátku) se ozve lupnutí.


schéma jednoduchého testeru tranzistorů a polovodičů
Schéma zkoušeče (testeru) tranzistorů a dalších součástek.

tester tranzistorů a polovodičů
Takhle vypadá můj zkoušeč (v krabičce od žvýkačky :-))
Napájí se miniaturní baterií 12V.Přidáno: 2006
zpět na hlavní stránku