English version

Triaková regulace síťového napětí

     Úvod: Triaková regulace se hodí k regulaci výkonu síťových spotřebičů. Lze jí regulovat např. Jas žárovek, halogenů, stmívatelných úsporek, výkon topných spirál a jiných tepelných spotřebičů, otáčky motorů a pod. Hodí se i např. k regulaci některých typů Teslova transformátoru (např. SSTC). Výkon lze jednoduše nastavovat od 0 do 100% pouhým otočením potenciometrem.
     Popis: Triaková regulace využívá jako spínací prvek triak. Triak je sepnut v určité fázi impulzem do řídící elektrody G a zůstává sepnutý až do průchodu napětí nulou. Existují i zapojení z diskrétních součástek, ale jako nejspolehlivější se mi ukázalo zapojení s integrovaným obvodem U2008B. Na schématu níže je zapojení triakové regulace s tímto obvodem určené pro síť 220V / 230V / 240V. Výkon se nastavuje pomocí P1. Pokud by regulace neregulovala v plném rozsahu, upravte R1 nebo R2. Triak zde pracuje v II. a III. kvadrantu. Pozor - nepřehlédněte, že elektrolyty ve schématu mají na nule netypicky kladný pól. Triak Tc1 použijte dostatečně dimenzovaný dle zátěže. Pro větší výkony ho umístěte na chladič. Lze použít např. BT134, BT136 do 4A, BTB12 do 12A, BTA16 do 16A nebo BTB24 do 24A. Triak také musí být na dostatečné napětí, doporučuji alespoň 600V.

    Pozor: V celém obvodu je síťové napětí! K zajištění bezpečnosti je nutno použít vhodný potenciometr (s plastovou hřídelí). Kovové pouzdro triaku není oddělené od sítě! S připojeným spotřebičem je vždy nutno zacházet jako se zapnutým, i když regulace je nastavená na nulový výkon. Spotřebič je stále pod napětím!


Schéma síťové triakové regulace s integrovaným obvodem U2008B.


První experimenty s triakovou regulací s U2008B - stmívání žárovky.


Průběh výstupního napětí na spotřebiči při cca 25%, 50% a 75% výkonu.


Video - testování triakové regulace. Průběh napětí na výstupu, stmívání žárovky, regulace motoru.Přidáno: 6. 1. 2012
zpět na hlavní stránku