English version

Nejjednodušší televizní vysílač UKV

     Tento jednoduchý vysílač umožňuje vysílání televizního obrazu na pásmu UKV (UHF) 470 - 855 MHz. Frekvence je určena hodnotami součástek L1 a C1. S hodnotami uvedenými ve schématu vysílač vysílá na cca 600 - 700 MHz, tedy v rozmezí 37. - 50. kanálu analogového pátého TV pásma. Vysílač je tvořen jednoduchým oscilátorem s vysokofrekvenčním NPN tranzistorem. Vhodný je např. BFR90, BFR91A, BFR92 nebo BFR93. Já jsem použil typ BFR91A v planárním pouzdře TO50. Jeho mezní frekvence je 6GHz. Nosná frekvence je amplitudově modulována vstupním videosignálem. Jako zdroj videosignálu může posloužit např. televizní bezpečnostní kamera nebo fotoaparát s videovýstupem. Anténa tvořená cca 5cm drátu je připojena přímo k oscilátoru. Vysílaný signál lze naladit na jakékoliv analogové televizi s V. pásmem (UHF). Pracovní frekvenci lze ovlivnit zněnou hodnot L1 a C1. Doladění je možné i roztahováním závitů L1. Obvod lze napájet napětím cca 5 - 12V. Všechny živé spoje by měly být co nejmenší a nejkratší kvůli parazitním kapacitám a indukčnostem. Blokovací kondenzátory 100n by měly být co nejblíže k tranzistoru. Paralelně na ně jsou také elektrolyty 100uF, protože je nutno efektivně blokovat frekvence od 50Hz až do stovek MHz. Trimrem P1 se nastavuje hloubka modulace. Nastavte ho tak, aby byl obraz kvalitní. Při příliš velké modulaci dochází k příliš velkému kontrastu až přebuzení. Při nízké modulaci je obraz nekontrastní a může docházet i k rozpadu svislé i vodorovné synchronizace, protože se tím snižuje i amplituda synchronizační směsi. Vysílač může vysílat signál PAL (50Hz) i NTSC (60Hz), záleží jen na tom, co televize dokáže zobrazit. Při NTSC má obraz 60Hz a buď vypadne snímková synchronizace, nebo se jen obraz svisle zmenší.
     Oživení: Zapněte vysílač, připojte zdroj videosignálu a nalaďte ho na analogovém televizoru. Hledejte ho kolem 600 - 700 MHz nebo 37. - 50. kanálu. Některé televizory s automatickým laděním mohou videosignál bez zvuku přeskočit, proto je lepší hledat ručně.

     Varování: Vysílání na televizním pásmu je nelegální. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné právní postihy kvůli nelegálnímu vysílání nebo zneužití tohoto vysílače. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


schéma - nejjednoduššího televizní vysílač UKV

Tabulka frekvencí kanálů analogového V. televizního pásma UKV (UHF)
kanál
frekvence (MHz)
21.
471,25
22.
479,25
23.
487,25
24.
495,25
25.
503,25
26.
511,25
27.
519,25
28.
527,25
29.
535,25
30.
543,25
31.
551,25
32.
559,25
33.
567,25
34.
575,25
35.
583,25
36.
591,25
37.
599,25
38.
607,25
39.
615,25
40.
623,25
41.
631,25
42.
639,25
43.
647,25
44.
655,25
45.
663,25
46.
671,25
47.
679,25
48.
687,25
49.
695,25
50.
703,25
51.
711,25
52.
719,25
53.
727,25
54.
735,25
55.
743,25
56.
751,25
57.
759,25
58.
767,25
59.
775,25
60.
783,25
61.
791,25
62.
799,25
63.
807,25
64.
815,25
65.
823,25
66.
831,25
67.
839,25
68.
847,25
69.
855,25
.Test UKV oscilátoru bez modulace


Oscilátor s připojenou amplitudovou modulací do emitoru.


Vysílač s fotoaparátem jako zdrojem videosinálu.


Test TV vysílače - televizní smyčka.


Fotka rozestavěného vysílače jako zkušební obrazec :)


A fotka na dvou různých černobílých minitelevizích.


Ještě jedna krásná smyčka z TV do kamery :)


Kalendář na obou televizích.


Smyčka s nastavenou normou NTSC. Obraz je o něco nižší.


Video - test vysílače, smyčka TV-kamera, porovnání norem PAL (50Hz) a NTSC (60Hz).zpět na hlavní stránku