Záhada skříně

Víte, co dělá vaše skříň, když spíte?

   
Každý máte doma jistě podobnou skříň. Tušíte ale, co se dějě za jejími dveřmi?
V noci, když spíte, skříň začne ožívat... Začne se v ní dít cosi podivného...
Možná se vám to zdá až příliš podivné, ale našli byste Vy odvahu do ní nahlédnout?

Zpět na úvodní sránku