English version

Výboje ze síťového napětí

    Pokoušel jsem se dokázat, že je možné vytvořit dlouhé výboje i ze síťového napětí 230V bez transformace. Nejprve jsem se snažil použít pouze sériovou tlumivku pro omezení proudu, ale neúspěšně (výboj se neudrží, při rozpojení dochází jen k jiskření). Nakonec se osvědčila metoda s omezením proudu tlumivkou, následným usměrněním a vyhlazením pomocí další tlumivky. Kondenzátor 20uF nemá ve zdroji příliš velký vliv, slouží hlavně pro ochranu můstku před napěťovými špičkami. Můstek je umístěn na malém chladiči (stačí asi 50cm2).
    Napětí zdroje naprázdno je asi 325V. Proud do zkratu je 8,7A. Pro zapálení výboje je nutné, aby se elektrody dotkly. Po jejich rozpojení vznikne výboj, který lze natáhnout do délky až 10cm. Výboj způsobuje tavení elektrod a předmětů v okolí. Zdroj může pracovat do zkratu několik minut. Pokud by měl pracovat do zkratu trvale, bylo by nutné zdvojit i druhou tlumivku. Výboje zdroje jsou daleko intenzivnější než výboje z MOTu do zkratu. (Proud je 8,7A, pro srovnání proud MOTu do zkratu je asi 1,8 - 2,2A). MOT může pracovat do zkratu jen několik sekund. Jedinou nevýhodou zdroje je nutnost spojení elektrod pro vznik výboje. Pomocí výbojů je možné tavit různé kovy, sklo, kameny, písek, atd.

     Pozor! Všechny části zdroje jsou galvanicky spojené se sítí! Výstup zdroje není oddělen od sítě! Výstupní napětí smrtelně nebezpečné. Výboje vyvíjejí extrémní teploty, hrozí popálení nebo požár. Z elektrod se odštěpují rozžhavené kousky. Výboje vytvářejí velké množství oxidů dusíku a dalších jedovatých plynů. Dobré větrání je nutností. Výboje vyzařují extrémně intenzivní světlo s velkým podílem UV složky. Hrozí poškození zraku nebo kůže. Do výboje se nikdy nesmíte podívat bez dostatečné ochrany očí. Kondenzátor zůstává nabitý na nebezpečné napětí i po vypnutí.


Schéma zdroje umožňujícího vytváření výbojů ze síťového napětí. (Použité tlumivky jsou určené pro 250W rtuťové výbojky.)


zdroj


neztmavené foto výboje - pro alespoň přibližnou představu jeho jasu
nefunkční žárovka 12V 100W


roztavené sklo žárovky.
nefunkční elektronka 1Y32


... elektronka poté, co zaúřadoval zdroj


tavení plechuVideo s výboji ke stažení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku