English version

Sonda pro měření vysokofrekvenčních proudů

     Často jsem potřeboval měřit vysokofrekvenční proudy 20 - 100kHz v impulzních měničích a elektronických předřadnících, ale běžný multimetr měří většinou jen do 400, vyjimečně 4000Hz. Proto jsem vytvořil tuto sondu, pomocí které je možné měřit proudy s mnohem vyšší frekvencí. Sonda se připojuje ke stejnosměrnému ampérmetru nebo k multimetru nastavenému na SS proud. Maximální proud záleží na max. proudu ampérmetru a na použitých diodách. Můstek složený ze schottkyho diod (malý úbytek napětí) usměrňuje proud, kondenzátor ho vyhlazuje a klasické diody zapojené paralelně v propustném směru chrání kondenzátor před přepětím a uzavírají obvod v případě, že by soudou tekl proud bez připojeného ampérmetru. Se schottkyho diodami SR360 nebo SB360 a ochrannými diodami 1N5408 lze měřit proudy do 3A.


Schéma vf sonda pro měření vysokofrekvenčních proudů.


Obrazec desky DPS a osazovací plánek, který podle mého schématu vytvořil Temsi (tímto mu děkuji). Zde jsou soubory pro stažení: obrazec desky pro tisk v PDF a osazovací plánek v Eaglu.



zpět na úvodní stránku