Vzorce, které v učebnicích nenajdete

    Sem budu postupně přidávat různé užitečné vzorce. Většina jich je zjednodušených pro použití v praxi - v učebnici byste je hledali marně. Jednotky nejsou základní, ale ty, které se vyskytují v reálném světě. Konstanty a neměnné hodnoty jsou roznásobené a zastoupené jediným číslem. Vzorce jsou nyní k dispozici i v podobě online kalkulačky.

Máte špuli drátu, nechcete jí celou rozmotat kvůli zjištění jeho délky. Změřte jeho odpor a podle průměru drátu spočítejte jeho průřez. Vzorec pro výpočet délky drátu (m) podle jeho odporu (ohm) a průřezu (mm2):
l = R . S . 56Převod mezi průměrem drátu (d, v mm) a průřezem (S, v mm2):
vzorec - Převod mezi průměrem drátu a průřezem

Orientační zištění výkonu síťového trafa (230V 50Hz) podle odporu primáru. Platí s velkou odchylkou. Výkon ve VA, odpor v ohmech:
P = 2000 / RVztah mezi hmotností drátu (v gramech), průměrem drátu (mm) a délkou (m) :
vzorec - Vztah mezi hmotností drátu, průměrem drátu a délkou

Měření kapacity kondenzátoru "síťovou metodou". Podle proudu, který teče kondenzátorem při napětí 230V 50Hz, se spočítá kapacita. Kapacita je v uF, proud v A:
C = 13,84 . IA obdobně - měření indukčnosti cívky (tlumivky, primáru trafa) "síťovou metodou". Podle proudu, který teče tlumivkou při napětí 230V 50Hz, se spočítá indukčnost (metoda se hodí jen na železné indukčnosti dostatečně velké, aby nedošlo k jejich zničení nebo vyražení jističe). Indukčnost je v H, proud v A:
L = 0,732 / IVztah mezi úbytkem napětí na diodě LED (V) a její vlnovou délkou (nm).
vln.délka = 1240 / UVzoreček pro přepočet svítivosti v kanedlách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět. Hodí se pro LED diody a jiné světelné zdroje. Díky němu můžete určit i měrný světelný výkon a světelnou účinnost a porovnávat světelné zdroje s různým úhlem vyzařování. Alfa je úhel světelného kužele.
vzorece - vzoreček pro převod svítivosti LED diody v kanedlách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět.

Výpočet rychlosti zahřívání vodiče (vedení, transformátoru, ...) při přetížení. Odvod tepla do okolí se zanedbává, takže se počítá s nejhorší možnou variantou. Skutečný nárůst teploty bude menší. Druhý vzoreček spočítá, o kolik se ohřeje vodič s průřezem S, kterým protéká proud I po dobu t. Třetí vzoreček spočítá, jak dlouho můžeme přetěžovat vodič s průřezem S proudem I, pokud maximální změna teploty je delta theta, což je rozdíl počáteční teploty a maximální povolené teploty vedení či trafa. Číslo 0,00487 je konstanta pro měď, vychází z její měrné tepelné kapacity, hustoty a rezistivity (zeta / c . ró). Pro hliník použijte konstantu 0,011.
vzorece - vzoreček pro převod svítivosti LED diody v kanedlách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět.zpět na úvodní stránku