English version

Zdroj 120kV

    Zdroj pracuje jako kaskádní násobič napětí se šesti stupni. Napájí se z vn transformátoru 20kV s pracovní frekvencí cca 20 - 40kHz. V násobiči je použito šest vn diod na 60kV. Každá z diod je sestavena z 60ks BA159 v sérii. Kondenzátory jsou domácí výroby (svinutá hliníková a igelitová fólie). Jako nosná konstrukce násobiče slouží novodurová trubka 38 x 480mm.

     Pozor! Tento zdroj je velmi nebezpečný. Výstupní napětí může být smrtelné a překlenuje vzdálenosti i několik desítek cm. Elektrostatické síly mohou pohybovat s neupevněnými vodiči. Kondenzátory zůstávají nabité i dlouho po vypnutí. Zdroj může poškodit blízká elektronická zařízení a paměťová média. Výboje vytvářejí ozon a jsou extrémně hlučné. Za případné újmy nebere autor žádnou zodpovědnost. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


Schéma násobiče 120kV


Výboj 18cm


násobič


testování trafa 20kVVideo

Video s výboji ke stažení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku