English version

Tranzistorový obvod ZAPNI-VYPNI s jedním tlačítkem

     Tento obvod umožňuje zapínání a vypínání spotřebiče (zátěže) pomocí jednoho tlačítka. Jedním stiskem se zapne, dalším stiskem se vypne. Často se k tomuto účelu používá dvojková dělička nebo 555ka, ale nevýhodou je odběr proudu i v klidu a složitost. Proto jsem navrhl obvod bez integrovaných obvodů, pouze s tranzistory. Ve vypnutém stavu neodebírá žádný proud, protože oba tranzistory jsou zavřené. Hodí se tedy i pro bateriové napájení.
     Princip činnosti je jednoduchý: Ve vypnutém stavu se C1 přes zátěž a R2 nabije. Po stisknutí tlačítka TL1 se napětí C1 připojí k gejtu T2, ten se otevře a zapne zátěž. Současně přes R1 otevře T1 a ten dále udržuje kladné napětí na gejtu. C1 se vybije přes R2 a sepnutý T1. Po opětovném stisknutí TL1 se gejt T2 vybije do C1 (C1 má mnohem vyšší kapacitu, než gejt). Tím se T2 zavře a následně i T1. Odpor R3 potom udržuje gejt vybitý a obvod zůstane ve vypnutém stavu až do dalšího stisku TL1.
     Jako spínací prvek T2 byl zvolen MOSFET typu N, protože umožňuje spínat s velmi malou ztrátou a gejt v klidovém stavu neodebírá žádný zbytečný proud. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový MOSFET s Uds cca 20 - 55V. Čím menší odpor v sepnutém stavu, tím lépe. Tranzistory dimenzované na zbytečně velké napětí obvykle mají tento odpor větší. Já jsem k otestování použil IRF3205. Lze použít i MOSFETy ze základových desek. T1 je libovolný malý PNP. V případě problémů se zákmity nebo příliš velkou kapacitou gejtu zvyšte hodnotu C1. Maximální napájecí napětí je omezeno hlavně max. napětím Ugs T2 a maximální proud jeho max. ztrátou. Minimální napájecí napětí zase záleží na napětí, kdy T2 ještě bude spolehlivě otvírat. V případě induktivní zátěže k ní připojte antiparalelní diodu. Když má zátěž malý odběr nebo vlastní vypínání, připojte k ní paralelní odpor cca 100k. Obvod se nehodí pro zátěže s paralelní kapacitou (byla by nutná jeho úprava).


Schéma tranzistorového obvodu ZAPNI-VYPNI s jedním tlačítkem.


Obrazec desky DPS a osazovací plánek, který podle mého schématu vytvořil Temsi (tímto mu děkuji). Zde jsou soubory pro stažení: obrazec desky pro tisk v PDF a osazovací plánek v Eaglu.


Test v kontaktním poli.


Video - test obvodu.Přidáno: 8. 10. 2011
zpět na hlavní stránku