English version

Zdroj vysokého napětí 40 000 V ss

zdroj vn - animace

    Zdroj vytváří stejnosměrné vysoké napětí 40kV, se kterým se dají dělat zajímavé pokusy. Při přiblížení záporného pólu k výstupu vn asi na 4 - 5 cm uvidíte světélkování konců drátů a při ještě trochu vetším přiblížení elektrický oblouk.
    Pokus 1: Přibližte se rukou k elektrodě vn asi na 10 - 7 cm. Z elektrody vane tzv. elektrický vítr.
Dotkněte se prstem výstupu. Bude cítit slabé praskání statické elektřiny. (Není to horší než dotknout se svetru.) Když se druhou rukou dotknete např. podlahy, bude cítit opět statická elektřina. Různé lehké předměty (papír, látka, různé obaly, igelit, ale třeba i pravítko nebo trojuhelník) se přilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé předměty naopak přiskočí k ruce. Při dotyku člověku mírně vstávají vlasy, ale není to příliš znatelné (na to by ste potřebovali spíše generátor Van de Graafa s napětím stovek kV). Provádějte jen pokud stojíte na nevodivé podložce a od všech elektrických spotřebičů jste alespoň 0,5 m daleko! Záporný pól obvodu spojte se zemí.
    Pokus 2: Položte na zem dva čtverce z alobalu velké asi 10x10 cm, k jednomu připojte výstup zdroje, druhý nepřipojujte. Mezera mezi čtverci nechte asi 5 cm, do ní položte dřevěnou tužku. Kolmo na ní položte druhou tužku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (Přitahuje k opačnému náboji a když se dotkne, tak zase na druhou stranu...)
    Popis zapojení: Oscilátor s obvodem 555 pracuje na frekvenci cca 17 - 21kHz, lze ji doladit trimry P1 a P2 na maximální výstupní napětí. Trimr P1 ovlivňuje i střídu kmitů. Výstupem je řízen řízen první tranzistor, typu PNP. Schottkyho dioda brání jeho saturaci a tím zrychluje spínání, není ale nezbytně nutná. Druhý tranzistor je výkonový, typu NPN. Musí mít chladič s plochou alespoň 200 cm2. Napětí se transformuje ve vysokonapěťovém transformátoru, které lze získat ze starého televizoru (jedná se o trafo bez zabudovaného usměrnění). Střídavé vn napětí se usměrňuje a násobí zdvojovacím obvodem s vn kondenzátorem a dvěmi vn diodami. Diody najdete opět v televizorech (anodu diody poznáte - v televizi je spojena s výstupem vn trafa, katoda s obrazovkou). Kondenzátor lze vyrobit z alobalua igelitu či zkumavky (lydenská láhev) Díky násobiči je výstupní napětí zdvojeno na 40kV. Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr je okolo 3A.

     Pozor!!! Vysoké napětí je smrtelně nebezpečné a mohou s ním pracovat pouze kompetentní osoby. Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené tímto zdrojem neberu žádnou zodpovědnost. Vše děláte na vlastí nebezpečí.

Zdroj ss vysokého napětí 40kV
Schéma zdroje ss vysokého napětí 40kV.Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku