English version

Elektronkový zesilovač třídy A

     Tento elektronkový zesilovač zesiluje pomocí dvou elektronek: triody E1 (předzesilovač) a pentody E2 (koncový stupeň). Na místě E1 lze použít téměř jakoukoliv malou triodu, na místě E2 výkonovou pentodu. Lepší je samozřejmě využít elektronky přímo určené k zesilování zvuku (fungoval by i s vf triodou a třeba pentodou z horizontálního vychylování, ale kvalita tím trochu utrpí). Zesilovač se napájí stejnosměrným zdrojem 150 až 250 Vss, zdroj pro zjednodušení neuvádím (věřím, že každý zvládne udělat zdroj s trafem, usměrňovačem a filtrací C-R-C nebo C-L-C). Výstupní trafo lze použít ze starého televizoru či rádia, koupit nové (vyrábějí se i nová trafa speciálně na tyto účely, ale jsou dosti drahá), navinout si jej, nebo provést úpravu nějakého dostupného trafa. Výstupní trafo musí mít vzduchovou mezeru, proto nikdy nepoužíváme síťová trafa jako výstupní (je zde stejnosměrná složka proudu). Změnou odporu 270R/2W je možné upravit anodový proud pentod. Proud vždy volíme tak, aby nebyl překročena maximální katalogová hodnota. Nižší anodový proud přispívá k delšímu životu elektronek.

     Pozor! V zesilovači je nebezpečné napětí! Před manipulací je vždy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, že kondenzátory jsou vybité.


Schéma elektronkového zesilovače třídy A (1 kanál).Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku