English version

Různé zvukové generátory

     Zde je několik různých houkaček a generátorů zvuku. Na obr. 1 je typické zapojení houkačky s obvodem 555. Kmitočet zvuku určují R2 a C1 (čím menší hodnota, tím vyšší kmitočet). Obvod na obr. 2 generuje typický zvuk praskání desky a může se hodit dřeba DJům. Výstup se přimíchá do zesilovače... co dodat. S hodnotami součástek se samozřejmě může experimentovat. Obr. 3 zobrazuje velmi oblíbené zapojení sirény se dvěma diskrétními tranzistory. Jednoduchou sirénu s kolísajícím tónem (sanitka, policie) najdete na obr. 4. Je to vlastně schéma z obr. 1 doplněné o samoblikající LED a kondenzátor. LED bliká a mění tím svoji spotřebu, to ovlivňuje napětí na 5. vývodu IO 555 a tím i kmitočet. Kondenzátor zajišťuje "klouzání" zvuku, bez něj se jen střídají dva tóny. Reproduktor v obvodech 1 - 4 se dá nahradit piezoelektrickým, odpadá pak jeho sériový kondenzátor. Na obr. 5 je bzučák napájený síťovým napětím. Je zde použit piezoelektrický reproduktorek. Zajímavostí je, že obvod neobsahuje žádné aktivní polovodičové součástky. Kmitání zajišťuje doutnavka. Protože různé doutnavky a rep. mají jiné vlastnosti, je třeba někdy experimentovat s hodnotou Rx.

     Obvod na obr. 5 je napájen přímo ze sítě a proto není vhodný pro začátečníky. Před manipulací je nutné jej odpojit od sítě a zajistit bezpečné vybití kondenzátorů.

sirénka s 555
Obr. 1 - jednoduchá sirénka s obvodem 555

generátor zvuku praskání desky
Obr. 2 - generátor zvuku praskání desky

houkačka se dvěma tranzistory NPN
Obr. 3 - houkačka se dvěma tranzistory NPN

sirénka s 555 s kolísajícím tónem
Obr. 4 - siréna s kolísajícím tónem

bzučák na síťové napětí
Obr. 5 - bzučák na síťové napětí s doutnavkouPřidáno: 2002
zpět na úvodní stránku