Schématovník
Seznam konstrukcí  |  Přidat  |  Diskuze  |  danyk.cz

Podmínky schématovníku

• Uživatel je odpovědný za uživatelský obsah.
• Uživatel je povinen zajistit soulad umístění všech materiálů se zákonem.
• Uživatel nesmí umístěním materiálů porušovat autorská práva, práva související s autorským právem, práva k ochranné známce či práva průmyslová.
• Uživatel nesmí pozměňovat obsah tohoto serveru ani do něj jakkoliv zasahovat. Nesmí ohrožovat ani narušovat jeho provoz.
• Uživatel je zodpovědný za bezpečnost vkládaných konstrukčních návodů a je na něm, aby uvedl všechna možná rizika z nich plynoucí.
• Uživatel odesláním uživatelského obsahu prohlašuje, že je oprávněn jej umístit na server a tím jej zpřístupnit veřejnosti.
• Provozovatel serveru není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní obsah informací.
• Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti ukládání uživatelského obsahu uživatelem.
• Provozovatel serveru si vyhrazuje právo odstranit či omezit dostupnost uživatelského obsahu.
• Provozovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu způsobenou ztrátou uživatelského obsahu.
• Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na pravopisnou, věcnou či jinou korekturu uloženého obsahu.
• Uvedená e-mailová adresa může být veřejně viditelná.