English version

3-fázový zdroj VN se 6ti MOTy

    Chtěl jsem vyzkoušet, jak se budou chovat výboje při stejnosměrném proudu. Postavil jsem si proto trojfázový zdroj VN. K transformaci je použito celkem 6 MOTů (transformátorů z mikrovlnek). Na každé fázi je jedna dvojice spojená primáry i sekundáry paralelně. Vzniklé dvojice jsou potom zapojeny primáry i sekndáry do hvězdy. Omezení proudu zajišťuje celkem 9 kondenzátorů z mikrovlnek (kapacita okolo 1uF), 3 na každou fázi. Výstupní napětí je usměrněno trojfázovým můstkem. Na ten je potřeba 6 vysokonapěťových diod. Každá z nich vznikla spojením 12ti BY255 (1300V 3A) a snese tedy napětí 15,6kV a proud 3A. Napětí zdroje naprázdno je cca 6kV, Proud do zkratu 3,5A. Ve zrkatu odebírá 3x 11A, tedy 7,6kVA. Zdroj je možno zapojit i se 6ti kondenzátory (z každé větve jeden odebrat) - MOTy se pak zahřívají mnohem méně, ale proud je menší. Ve zdroji byly použity MOTy 1,3,4,5,6 a 8 z tabulky mých MOTů .

    Výboje z trojfázového zdroje jsou typické hlavně svým zvukem, ve kterém namísto složek 50Hz a 100Hz převládá sdružná frekvence 150Hz a 300Hz. Trojfázově usměrněný proud nikdy neprochází nulovým bodem, a proto výboje tolik nezhasínají. Více je popisovat nebudu, k tomu slouží fotky a videa níže :).

     Pozor! Výstupní napětí transformátorů z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.

Schéma třífázového zdroje se 6ti MOTy
Schéma třífázového zdroje se 6ti MOTy (trafy z mikrovlnky)

celý trojfázový zdroj s šesti MOTy a devíti kondenzátory
celý trojfázový zdroj s šesti MOTy a devíti kondenzátoryobčas se výboj ani nevešel do záběru
občas se výboj ani nevešel do záběru :)
právě zhasínající výboj
právě zhasínající výboj

plazma po zániku výboje
plazma po zániku výboje

 měření proudu na krátko
měření proudu na krátko

100ks diod BY255 (1300V 3A). použil jsem jich jen 72.
100ks diod BY255 (1300V 3A). použil jsem jich jen 72.

svíčka
svíčka :)

trojfázová zásuvka
"trojfázová" zásuvka :)

jističe
jističe


Video - výboje jen se 6ti kondenzátory (3x2)


A nyní již s 9ti kondy (3x3)zpět na úvodní stránku