English version

Zvukem modulovaný magnetron

     Další z mých experimentů s magnetrony je zvukem modulovaný magnetron z mikrovlnky. Plazmový plamen na magnetronu hraje podobně jako audio teslův transformátor. Tento pokus je však extrémně nebezpečný a proto by ho nikdo neměl provádět. Nenašel jsem žádné zmínky, že by toto zařízení již někdo konstruoval, a proto jsem tedy navrhl zapojení uvedené níže. Jako zdroj VN slouží MOT a zdvojovač s filtrací, který vytvoří napětí cca 6kV ss. Magnetron 2M172AH (850W) je modulován pomocí výkonové elektronky GU-81M. Ta je řízena do katody pomocí MOSFETu. Do gejtu je přiváděn audio signál. Mřížky g1 a g2 mají kladné předpětí 60V. Celkový příkon zařízení je cca 2200W. Zařízení je rozděleno na dvě části - modulační a výstupní (tj. nebezpečnější) část, viz fotky. Toto zařízení nemá žádné praktické využití :).

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Mikrovlny mohou způsobit těžké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je též smrtící. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Pro osoby s elektronickými implantáty nebo podpůrnými přístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) může i velmi slabé mirkovlnné záření znamenat smrt. Mikrovlny mohou zničit veškerou elektroniku a paměťová média v okolí. Nestíněný magnetron způsobuje silné elektromagnetické rušení, které je protizákonné. Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nebudu popisovat zásady bezpečnosti práce ani nebudu vyjmenovávat všechna rizika. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pokus realizovat, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost.


Schéma - Zvukem modulovaný magnetron.


Zvukem modulovaný magnetron

Modulátor s GU81

Zvukem modulovaný magnetron - lépe vyladěný.


Zvukem modulovaný magnetron - špatně vyladěný.Přidáno: 7. 11. 2011
zpět na úvodní stránku