English version

Nejjednodušší frekventometr (čítač) do 10MHz

    Toto je nejspíš nejjednodušší frekventometr (měřič frekvence, čítač) s AVR. Umožňuje měřit frekvence až do 10 MHz ve 4 automaticky volených rozsazích. Nejnižší rozsah má rozlišení na 1Hz. K zobrazení slouží 4-místný LED displej. Základem je mikroprocesor Atmel AVR ATTiny2313A nebo ATTiny2313, program ke stažení a nastavení bitů je níže. Mikroprocesor je taktován krystalem 20MHz (maximální povolená frekvence). Přesnost měření je dána přesností tohoto krystalu. Minimální délka půlperiody měřeného signálu musí být větší, než perioda krystalového oscilátoru (omezení dané architekturou zvoleného jednočipu). Při střídě 50% tedy lze měřit frekvence do necelých 10 MHz. Měřený signál vstupuje do vývodu 9 (T1). Čítání je zajištěno pomocí 16-bitového čítače/časovače1, který je externě taktován. Při přetečení je inkrementován 8-bitový registr, čímž vzniká 24-bitový výsledek. Ten je poté převeden do dekadického tvaru a zobrazen. Zobrazený údaj je vždy v kHz. Automatická volba rozsahu mění pozici desetinné tečky. Obnovovací frekvence je 1Hz. Katody displeje jsou připojeny na port B, anody na bity 0 až 3 portu D. Použití vysocesvítivého displeje umožňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je řízen multiplexně (maticově) a zapojen obvyklým multiplexním způsobem. Frekvence multiplexu je 156,25 Hz. Lze použít displej např. CA56-12SRWA. Odpory R1 až R8 určují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl překročen maximální proud výstupu (40mA). Frekventometr se napájí ze zdroje cca 5V (+/- 10%). Odběr při 5V je cca 15-35mA v závislosti od počtu svítících segmentů (většinu odebíraného proudu tvoří spotřeba LED displeje). Pokud je vstup meřiče "ve vzduchu", může docházet k zobrazování nesmyslných hodnot, protože vstupní impedance je velmi vysoká. Zabránit tomu lze připojením odporu cca 100k paralelně na vstup.
Mohlo by Vás zajímat: Jednoduchý frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi.

Rozsah 1 ... max 9,999 kHz, rozlišení na 1Hz.
Rozsah 2 ... max 99,99 kHz, rozlišení na 10Hz.
Rozsah 3 ... max 999,9 kHz, rozlišení na 100Hz.
Rozsah 4 ... max 9999 kHz, rozlišení na 1kHz.

Celý program ke stažení:
zdrojový kód v assembleru (ASM)
přeložený v HEX souboru (496 Bajtů)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

Případným zájemcům mohu naprogramovaný mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednodušší frekventometru (měřiče frekvence) s ATtiny2313(A) do 10MHz


Nastavení konfiguračních bitů frekventometru (v PonyProgu).
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: EF, High Fuse: D9.)


Nejjednodušší frekventometr s AVR v provozu - měření frekvence cca 505 kHz.


Video - testování nejjednoduššího frekventometru s AVR.Přidáno: 6. 3. 2013
zpět na úvodní stránku