English version

Jednoduchý frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi

     Toto je velmi jednoduchý frekventometr (měřič frekvence, čítač) s AVR. Umožňuje měřit frekvence až do 10MHz ve 2 automaticky volených rozsazích. Konstrukce vychází z osvědčeného Nejjednoduššího frekventometru, liší se jen tím, že nemá 4, ale hned 6 cifer. Přináší lepší rozlišení i při vyšších frekvencích. Nižší rozsah (do 1MHz) má rozlišení na 1Hz, vyšší (do 10MHz) na 10Hz. Základem je mikroprocesor IO1 - Atmel AVR ATTiny2313A nebo ATTiny2313, program ke stažení a nastavení bitů je níže. IO1 je taktován krystalem 20 MHz (jeho nejvyšší povolená frekvence). Přesnost měření závisí v podstatě jen na tomto krystalu a kondenzátorech C1 a C2. Půlperioda měřeného signálu musí být delší, než perioda krystalového oscilátoru (omezení dané architekturou AVR). Při střídě 50% tedy lze měřit frekvence až do 10 MHz. Měřený signál vstupuje do vývodu 9 (T1), což je vstup externího taktování 16-bitového čítače 1. Při přetečení je inkrementován 8-bitový registr, takže vznikne 24-bitový výsledek. Čítáno je po dobu 1s. Výsledek poté převeden do dekadického tvaru a zobrazen, údaj je vždy v kHz. Automatická volba rozsahu mění pozici desetinné tečky. Obnovovací frekvence je 1Hz. Katody displeje jsou připojeny na port B, anody na bity 0 až 4 a 6 portu D. Šestimístný displej může být sestaven např. ze tří dvojmístných LD-D028UR-C (typy s velmi vysokou svítivostí). Vysocesvítivý displej umožňuje vynechat obvyklé tranzistory pro zesilení proudu. Displej je řízen multiplexně (maticově), frekvence multiplexu je 104,166 Hz. Odpory R1 až R8 určují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl překročen maximální proud výstupu (40mA). Frekventometr se napájí ze zdroje 4,5 - 5,5V. Odběr při 5V je cca 15-35mA v závislosti od počtu svítících segmentů (většina odebíraného proudu připadá na LED displej). Pokud je vstup meřiče "ve vzduchu", může docházet k zobrazování nesmyslných hodnot, protože vstupní impedance je vysoká. Zabránit tomu lze např. připojením odporu cca 100k mezi vstup a zem.
Mohlo by Vás zajímat: Frekventometr III. do 10 MHz, rozlišení až 0,000 001 Hz .

Rozsah 1 ... max 999,999 kHz, rozlišení na 1Hz.
Rozsah 2 ... max 9999,99 kHz, rozlišení na 10Hz.

Celý program ke stažení:
zdrojový kód v assembleru (ASM)
přeložený v HEX souboru (492 Bajtů)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

Případným zájemcům mohu naprogramovaný mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma jednoduchého frekventometru (čítače) II. s ATtiny2313(A) do 10MHz


Nastavení konfiguračních bitů frekventometru II. (v PonyProgu).
(Hexadecimální hodnoty jsou Low Fuse: EF, High Fuse: D9.)


Jednoduchý frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframi v provozu - test v kontaktním poli. Ukazuje 8230,43 kHz.


Jednoduchý frekventometr II. do 10MHz se 6 ciframiPřidáno: 16. 3. 2014
zpět na úvodní stránku