English version

Audio VTTC - Zvukem modulovaný elektronkový teslák

     Otestoval jsem jednoduché zapojení Audio VTTC (zvukově modulovaného teslova transformátoru). Možná namítnete, že by se to mělo jmenovat spíše Audio plazmový plamínek :). Princip činnosti je jednoduchý: Samokmitající elektronkový oscilátor, vytvářející vysokofrekvenční vysoké napětí, je amplitudově modulován. Změna intenzity výboje je slyšet jako zvuk. Pokud tedy oscilátor modulujeme zvukovým signálem, chová se výboj nebo plazmový plamínek jako reproduktor.
     Jako oscilátor jsem použil samokmitající obvod s elektronkou GU-81M, později se dvěma těmito elektronkami v paralelním zapojení. Modulace je zavedena do katody pomocí MOSFETu. Osvědčil se mi IRFS630 na chladiči z PC zdroje. Zdrojem vysokého napětí je MOT (VN trafo z mikrovlnky), v první verzi usměrněný jednocestně, ve druhé verzi můstkově. Filtraci zajišťují 3 kondenzátory z mikrovlnky (paralelně). Vysokofrekvenční proud je ještě zablokován paralelně připojeným pulzním kondenzátorem 7n5/4kV. Před MOT jsem zapojil variak k regulaci napětí, tek však není nutný. Žhavící napětí zajišťuje převinutý MOT se 13, respektive 14 závity. Žhavení je zapínáno ve dvou stupních - nejprve přes omezovací tlumivku, po ustálení se tlumivka vyřadí spínačem. Elektronky pracují v triodovém zapojení. Jako mřížkový odpor slouží žárovky 60W/230V. Sekundár navazuje na horní konec primáru. Všechna vinutí jsou vinuta drátem průměru 1mm na trubce průměru 105mm. Jako zdroj signálu použijte bateriově napájené zařízení - obvod je galvanicky spojen se sítí.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Elektronky mohou vlivem špatného zacházení nebo výrobní vady implodovat. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

Schéma Audio VTTC s jednou GU-81M
Schéma Audio VTTC s jednou GU-81M

Schéma Audio VTTC se dvěma GU-81M
Schéma Audio VTTC se dvěma GU-81M


Se dvěma lampami.


S jednou lampou


opět s jednou lampou


Do třetice s jednou lampou. Na začátku s modulací, zbytek bez modulace.

 Během stavby
Během stavby

Téměř hotovo
Téměř hotovo

Zdroj signálu a modulační mosfet IRFS630 na chladiči
Zdroj signálu a modulační mosfet IRFS630 na chladiči

Provoz AudioVTTC
Provoz

Provoz Audio VTTC


Provoz Audio VTTC


Zapojení audio vttc s 2ma GU-81M
Zapojení s 2ma GU-81M

 Vysokonapěťový můstek s 4x12 diodami BY255
Vysokonapěťový můstek s 4x12 diodami BY255

Vysokonapěťový můstek s 4x12 diodami BY255 -Detail diod
Detail diodzpět na úvodní stránku