English version

Schémata různých blikačů s LED a doutnavkami


Schéma blikače se dvěma tranzistory.


Schéma blikače s integrovaným obvodem 555.


Velmi neobvyklý zábleskový blikač


Nepravidelný blikač s LED. LED bliká náhodně, imitace plamene, studeného spoje apod.


Podobný nepravidelný blikač s LED. LED zableskává v nepravidelných intervalech. Imitace bouřky, GM trubice apod.


Doutnavkové blikače s jednou a dvěma doutnavkami. Blikače jsou zajímavé tím, že pracují bez polovodičů. POZOR - Životu nebezpečné napětí!


Střídavý blikač se samoblikající LED.


Blikač s invertory či hradly (NAND, NOR, pokud je vstupů více, spojte je dohromady).Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku