Cívkové dělo - coil gun 2500 J

     Na dělu se pracuje :) zatím zde můžete vidět fotky z průběhu vývoje.

Vzoreček na výpočet energie v kondenzátoru (energie v Joulech, kapacita ve Faradech a napětí ve Voltech):
              Pozor! Cívkové dělo může způsobit smrtelné zranění nebo škodu na majetku. Rychlost projektilu velkých cívkových děl je srovnatelná s rychlostí střelných zbraní. Projektil se může odrážet nebo nečekaně změnit směr. Na cívku působí silný zpětný náraz - cívka se může uvolnit a nasměrovat projektim nežádoucím směrem. Při špatném umístění v cívce může projektil letět opačným směrem. V kondenzátorech se ukládá velká energie a při jejich vybití vzniká proud desítek kiloampér. Vodiče a součástky mohou explodovat. Kondenzátory jsou smrtelně nebezpečné i po odpojení zdroje. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví či majetku neberu zodpovědnost.    

Schéma cívkového děla (coil gunu)
Schéma cívkového děla (coil gunu)

Řez cívkovou pistolí (coil gunem)
Řez cívkou pistolí

Simulace RLC - java aplet
Simulace RLC obvodu - Java aplet


Nepovedený výstřel při 2450J. Cívka exploduje. Zde vidíte snímky z videa (15/s).


rekuperační tlumivka


impulzní trafo

cívka


žárovky (6x 100W v sérii) pro vybíjení kondenzátorů.


Plný jas :)


Cívka po výstřelu


Zdeformované vinutí


Po odmotání izolace je vidět, že se drát na mnoha místech přetrhal


Většina energie se spotřebovala na výbuch cívky, ale něco zbylo i pro projektil :)zpět na úvodní stránku