English version

Elektronkový monitor s 8LO29M

     Vždyc se mi líbíly elektronkové televize a videopřístroje. Dříve jsem je jen sbíral, ale nyní mě napadlo: co kdybych něco takového zkusil postavit. Výsledkem není celá televize, ale videomonitor. V budoucnu by bylo možné ho doplnit i o nějaký jednoduchý tuner a zvuk. (Aktualizace: Po zániku analogového vysílání tuner nemá smysl. Je ale možné zařízení připojit k DVB-T tuneru neboli set top boxu.) Celý přístroj má jen 4 elektronky. Jako zdroj signálu může sloužit např. videorekordér, DVD přehrávač nebo kamera. Při použití konektoru SCART (samec) je videosignál na pinu 19 a zem na pinu 18.
     K vytvoření obrazu je potřeba pouze 2 oscilátory pilovitého průbehu, zesilovač pro vychylovací destičky, zesilovač videosignálu a samozřejmě obrazovku :). Oscilátory vertikálního (50 Hz) i horizontálního (15625 Hz) vychylování jsou tvořeny lampami EF80 (pentody) zapojenými jako fantastrony. Zapojení jsou stejná, liší se jen hodnotami součástek. Zesílení obou signálů a vytvoření symetrického napětí pro obě dvojice destiček zajišťuje dvojitá trioda 6CC42. Druhá lampa stejného typu slouží jako dvojstupňový širokopásmový zesilovač videosignálu. Stejnosměrná složka se neobnovuje. Obrazovka je modulována do mřížky. Odporem 10M je pevně nastaven jas. Synchronizace je odvozena z výstupu prvního stupně, kde je signál invertovaný. Napětí na obou párech destiček mají stejnou amplitudu; obdélníkový obraz je zajištěn tím, že svislý pár destiček má větší citlivost. Proto je také obrazovka otočena o 90°. Vysoké napětí obrazovky (2kV) je záporné, na jeho filtraci je použit kondenzátor z mikrovlnky (cca 1uF / 2100V~). Žhavící vinutí pro obrazovku má zesílenou izolaci. Mřížka obrazovky je spojena se zesilovačem přes vn kondenzátor. Obrazovka je 8LO29M vyrobená v bývalém SSSR, má modré stítínko, průměr 8cm.
     Později jsem tento monitor přestavěl na větší obrazovku a doplnil o zvuk. Výsledek si můžete prohlédnout zde.

     Pozor! V přístroji je vysoké napětí! Kondenzátory zůstávají nabité i po vypnutí. V obrazovce je vakuum - nebezpečí imploze. Vše děláte na vlastní nebezpečí.

schéma elektronkového televizního monitoru
schéma - klikněte pro zvětšení


Elektronkový televizní monitor v provozuRastr při snížené řádnové frekvenci


elektronika monitoru zabudovaná do krabice
nahoře řádkový a snímkový oscilátor, dole koncový stupeň vychylování


Videosignál na osciloskopu


videozesilovač


Obrazovka 8LO29M (SSSR)


Původní dokumentace obrazovkyzpět na úvodní stránku