English version

Stereo elektronkový zesilovač 2x 5W

     Přináším další lampový zesilovač, tentokrát s elektronkami ECC82 a 2x EL84 nebo podobnými. Jako vždy se jedná o mou oblíbenou třídu A. Poctivý sinusový výkon (nikoliv žádné PMPO) je cca 2x 5W. Princip zesilovače je myslím zřejmý ze schématu. Zdroj používá vyhlazení C-R-C. Napětí pro triody (výstup B) je ještě dofiltrováno kondenzátorem 22uF. R1 se volí tak, aby bylo dosaženo vhodné anodové napětí. Volí se většinou 190 - 250V. Pokud nechcete elektronky zatěžovat na plno, může být napětí i nižší. Příliš malá hodnota odporu R1 může způsobit zvlnění a brum. Pro přehlednost je ve schématu nakreslen jen jeden kanál, pro stereo zesilovač je samozřejmě postaven 2x. Žhavení elektronek je zapojené přes termistor NTC pro omezení zapínacího nárazu. Potenciometr regulující hlasitost je logaritmický dvojitý (stereo), hodnota není kritická. V případě, že by se zesilovač rozkmitával nebo zkresloval, může pomoci snížení vstupní impedance připojením odporů cca 1k paralelně na vstupy. Pokud zesilovač bude kmitat i nadále, pomůže zapojení kondenzátorů okolo 47pF mezi anody triod a příslušných pentod. Rozkmitání může způsobit také špatná kabeláž (souběh vstupních a výstupních kabelů). Výstupní trafa jsou se vzduchovou mezerou (neprokládané jádro). Převod impedance je druhá mocnina převodu napětí (poměru počtu závitů). Převod trafa se volí podle výstupní impedance elektronek a podle impedance reproduktorů.

     Pozor! V zesilovači je nebezpečné napětí! Před manipulací je vždy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, že kondenzátory jsou vybité.

schéma elektronkového zesilovače s ECC82 a 2x EL84
schéma elektronkového zesilovače s ECC82 / ECC83 a 2x EL84

Základ zdroje, připravené výstupáky, začíná se vyrábět broušák.
Základ zdroje, připravené výstupáky, začíná se vyrábět broušák. Krabice je poněkud přehnaně velká :).

upevnění desek s kondenzátory
upevnění desek s kondenzátory

výroba BROUŠÁKU :)
výroba BROUŠÁKU :)

letuju odpor
letuju odpor

Patice elektronek s přívody
Patice elektronek s přívody

Patice elektronek z vrchu
Patice z vrchu

Hotová deska zesilovače
Hotová deska zesilovače

Deska připevněná k víku krabice , do zdroje přidán odpor a termistor.
Deska připevněná k víku krabice, do zdroje přidán odpor a termistor.

Hotový a zaskříněný zesilovač
Hotový a zaskříněný zesilovač


Video - výroba broušáku (kamarád komentuje) :)zpět na úvodní stránku