English version

Měnič s IGBT BUP213 bez plovoucího buzení

    Tento obvod vznikl při pokusech o vytvoření měniče bez nutnosti plovoucího buzení. Je nutno použít igbt na 1200V (typy na 600V nestačí) a výstupní trafo, výhodou je spojení obou emitorů se záporným pólem. Zdroj jsem použil pro buzení dvou vysokonapěťových traf 8kV. Jako ovladač gejtů slouží v tomto pokusném zapojení IR2153, ale lze ho přestavět na obvod TL494 nebo SG3525 s možností pulzně šířkové modulace (PWM).

Pozor! Celý polomůstek s budičem je galvanicky spojen se sítí. Výstupní napětí zdroje je pro člověka smrtelné! Vysoké napětí může překlenovat velké vzdálenosti a způsobit průraz izolantů. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


Schéma měniče s IGBT BUP213 bez plovoucího buzení


Průběh napětí na primáru (měřeno na 1 závitu, tímto osciloskopem)zpět na úvodní stránku