English version

Zkratuvzdorný spínaný zdroj 40 kV 1500W s IGBT se dvěma TV vn transformátory

    Tento zdroj využívá polomůstek IGBT z předchozího zdroje 4kV~ 2000W. Jsou k němu připojena 2 vysokonapěťová trafa z černobílých televizorů zapojená proti sobě. Původní primáry z těchto traf jsou odstraněny a nahrazeny 27 závity vf lanka 1mm. Místo něj lze v nouzi vinout trojitě drátem průměru asi 0,4 - 0,5mm. Trafa nepotřebují žádné omezení proudu, protože primáry jsou umístěny na opačné straně jádra UU než sekundáry a tím vzniká značný rozptyl. Výkon každého trafa je tak omezen na asi 750VA. Sekundár je předimenzovaný, při tomto výkonu se jen mírně zahřívá. Pracovní frekvence je asi 20 - 25 kHz. S počtem závitů primáru je možno mírně experimentovat, neměl by však být menší než cca 24.

Pozor! Celý polomůstek s budičem včetně jeho výstupu je galvanicky spojen se sítí. Výstupní napětí zdroje 40kV je pro člověka smrtelné! Toto napětí překlenuje značné vzdálenosti. Při vytváření výbojů vznikají jedovaté plyny a UV záření. Elektrody se rozžhavují a hrozí požár nebo popálení. Vše děláte jen a pouze na vlastní nebezpečí, autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.


Zkratuvzdorný spínaný zdroj 40 kV 1500W s IGBT se dvěma TV vn transformátory - schéma.


Výboj - animovaný GIF obrázek.


Jakubův žebřík vyfocený s dlouhou závěrkou


Ještě jednou


Jakubův žebřík, tentokrát krátkou závěrkou. Výboj dosahuje délky až 15cm
Plazma po zániku výboje
Plazma mad výbojem

Opět plazma


Videjko - výboje :)

Videa ke stažení v sekci videazpět na úvodní stránku