English version

Indukční ohřev I.

     Princip indukčního ohřevu je jednoduchý. Cívka vytváří vysokofrekvenční magnetické pole a v kovovém předmětu uprostřed cívky se indukují vířivé proudy, které ho ohřívají. K ohřevu přispívají i hysterezní ztráty. I pro malé cívky jako tato je potřeba proud okolo 100A, proto je paralelně s cívkou připojena rezonanční kapacita, která kompenzuje její indukční charakter. Obvod cívka-kondenzátor se musí budit na jeho rezonanční frekvenci. Budící proud je mnohem menší než proud, které protéká cívkou. K buzení se používá jednoduchý polomůstek s MOSFETy (s malým chladičem) řízený obvodem IR2153. Pracovní frekvence se ladí potenciometrem do rezonance, což je signalizováno rozsvícením doutnavky. Frekvenci lze řídit v rozsahu asi 20 - 200 kHz. Řídící obvod potřebuje pomocné napětí 12-15V ze síťového adaptéru, ale vzhledem k odběru jen několik mA lze použít i srážecí odpor nebo kondenzátor. Protože výstup budiče nemůže být připojen přímo, je v sérii přizpůsobovací tlumivka. Ta má cca 20 záv. 1,5mm na feritovém jádře 8x10 mm a změnou vzduchové mezery lze měnit výkon. Obvod se napájí přímo dvoucestně usměrněnou sítí bez vyhlazení. V sérii je zapojena žárovka, které omezí proud při případné závadě, přetížení nebo špatném naladění a zachrání obvod před zničením.
     Pracovní cívka musí být z velmi silného drátu nebo lépe měděné trubky a má asi 12 - 30z na průměru 3 - 10cm. Kapacita je vzhledem k velkému proudu sestavena z mnoha (alespoň 6) kondenzátorů. V mém případě má cívka 26 záv. a kapacita je 6 x 330n 250V~. Obojí se po delší době značně zahřívá. Rezonanční frekvence je okolo 29kHz. Můj rezonanční obvod je sestavený narychlo, s trochou experimentů jistě dosáhnete mnohem lepších výsledků. Toto je můj první pokus o indukční ohřev.
     Doporučuji také:
Indukční ohřev II.
Indukční ohřev III. s IGBT

     Pozor! Obvod je galvanicky spojen se sítí! Doporučuji použít oddělovací trafo a potenciometr s plastovou hřídelí. Vysokofrekvenční mag. pole může být škodlivé a může poškodit elektronické přístroje a paměťová média. Obvod způsobuje značné rušení. Při neopatrné manipulaci může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo požáru. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví či majetku neberu zodpovědnost.

Schéma indukčního ohřevu
Schéma indukčního ohřevu

indukční ohřev
Ohřev šroubu do oranžova.

indukční ohřev
Alobal.

indukční ohřev
Ještě jednou.

indukční ohřev
Další šroub.

indukční ohřev
Plechová miska s vařící vodou.

indukční ohřev
Pracovní cívka a kapacita s doutnavkou a tlumivkou.

indukční ohřev
Budič.

indukční ohřev
Tohle s profi šroubovákem nedělejte...

indukční ohřev
Opět alobal.

indukční ohřev
Tavení cínu.

indukční ohřev
Pozor, kradené peníze pálí :-)zpět na úvodní stránku