Radioaktivní předměty

Tato stránka dokumentuje různé mírně radioaktvní předměty (předměty vyzařující ionizující záření), které lze najít v okolí. Měření je provedeno pomocí GM počítadla s trubicí STS-5. Trubice je citlivá na záření beta a gamma. Na záření alfa jen málo. Měření jsou prováděna z 5cm a u velmi slabě radioaktivních předmětů z těsné blízkosti, protože jinak nelze nic naměřit. Hodnoty jsou uvedené v počtech pulzů za minutu a v dávkovém příkonu v uR/h. (1uR/h = 0,01uGy/h). Pozadí během měření bylo 22 pulzů/min, tedy cca 8 uR/h.

     Varování:
Ionizující záření může být nebezpečné. Při práci s radioaktivními předměty je nutno dodržet bezpečnostní opatření. Za vaše případné újmy neberu zodpovědnost.


Zářič od RBGT-62


Testovací stronciový zářič od radiometru RBGT-62. Stroncium-90 vyzařuje beta záření. Má poločas rozpadu 28,8 let a rozpadá se na yttrium-90. Yttrium má poločas rozpadu 64h a rozpadá se na zirkonium-90, které je stabilní.
Cca 1 050 pulzů/min, 400 uR/h z 5cm. 10 500 pulzů/min z těsné blízkosti.

Radioaktivní hodinky


Staré Švýcarské hodinky značky Mita, s nápisem "incabloc waterproof antimagnetic stainless steel", obsahující radium ve svítícím ciferníku. Měřeno se sklíčkem. Bez něj by pravděpodobně byla hodnota daleko vyšší. Pozor - radioaktivní barva se může drolit a vypadávat. Rozpadem radia také vzniká nebezpečný radioaktivní plyn radon. Radium 226 má poločas rozpadu 1600 let.
Cca 500 pulzů/min, 200 uR/h z 5cm.

Radioaktivní hodinky II.


Další Švýcarské hodinky s radiovým ciferníkem podobné konstrukce. Zvláštní je, že po nasvícení ručičky svítí, ale po chvíli vyhasínají. Ciferník nesvítí téměř vůbec. Na ciferníku jsou označené ONDA, antimagnetic, swiss. Zazadu je napsáno fond acier inoxydable. Uvnitř je ještě nápis fab. suisse. Počet rubínů není uveden. Vteřinová ručička měla vlastní ciferník, ale už chybí.
Cca 210 pulzů/min, 80 uR/h z 5cm. Cca 1070 pulzů/min, 406 uR/h z těsné blízkosti (viz foto).

Radioaktivní hodinky III.


Kromě Švýcarska a dalších západoevropskách zemí se radium v hodinkách používalo i v sovětském svaze (SSSR). Příkladem jsou hodinky MAJAK z roku 1957. Radiem se v SSSR nešetřilo, tyto hodinky jsou více radioaktivní než předchozí dvoje Švýcarské. Na ciferníku jsou označené azbukou MAJAK, 16 KAMNEJ, SDĚLANO V SSSR. Zazadu je napsáno PYLEVLAGONEPRONICAJEMYJE S PROTIVOUDARNYM USTROJSTVOM (Prachotěsné, odolné proti vlhkosti a nárazu). Uvnitř je také nápis 16 KAMNĚJ (16 kamenů neboli rubínů), GS1MČZ (1. Moskovskij časovyj zavod) a 2-57 (zřejmě únor 1957). Vteřinová ručička je mimostředná.
Cca 800 uR/h z 5cm. Cca 4000 uR/h z těsné blízkosti.

Zářivkové startéry


Různé zářivkové startéry


Zářivkové startéry jsou jen velmi slabě radioaktivní. Měřeno bylo 12 doutnavek ze startérů současně
Cca 52 pulzů/min, 20 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriovaná katoda magnetronu


Magnetron z mikrovlnky


Otevřený magnetron


Torzo katody (žhavící spirálka už je z větší části pryč).


Vzorek thoriované přímo žhavené katody magnetronu. Katoda je z wolframu a obsahuje 1-2% příměs troria. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 62 pulzů/min, 24 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriovaná katoda z přímo žhavené usměrňovací elektronky

Vzorek thoriované přímo žhavené katody z elektronky. Katoda je z wolframu a obsahuje 1-2% příměs troria. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 85 pulzů/min, 32 uR/h z těsné blízkosti.

Bleskojistky


3ks bleskojistek. 2x 350V a 1x 460V. Radioaktivní téměř neměřitelně. Některé (zvláště ty nízkonapěťové, např. telefonní) jsou údajně radioaktivní mnohem více.
Cca 32 pulzů/min, 12 uR/h z těsné blízkosti.

Doutnavky


15ks sovětských nízkonapěťových doutnavek INS-1. Radioaktivní jen velmi slabě.
Cca 53 pulzů/min, 20 uR/h z těsné blízkosti.

Čočka


Čočka ze staré promítačky (1. pol. 20. stol.). Obsahuje příměs thoria, které zvyšuje index lomu a také dává typické nažloutlé zbarvení. Radioaktivní jen velmi slabě. Jiné mohou být i více radioaktivní.
Cca 49 pulzů/min, 19 uR/h z těsné blízkosti.

Uranové skloPříklad uranového skla - náhrdelník z uranových korálků, pravděpodovně z 20.-30. let. Sklo je barvené do zelena příměsí uranu. Svítí pod UV světlem a je mírně radioaktivní.
Cca 2 500 pulzů/min, 960 uR/h z těsné blízkosti.

Thoriové punčošky do plynové lucerny

Punčoška se nasadí na plynovou lampu, žárem se rozžhaví a jasně svítí. Přidávají se do nich různé žáruvzdorné materiály, které při vysoké teplotě svítí ve viditelném spektru. Tradičně to je oxid thoria, který je mírně radioaktivní. Moderní punčošky mohou místo thoria obsahovat např. yttrium nebo zirkonium, aby se předešlo radioaktivitě. Thorium z tradičních punčošek se totiž může uvolňovat a unikají i produkty radioaktivního rozpadu včetně radonu.
Cca 2 900 pulzů/min, 1 100 uR/h z těsné blízkosti.

Nádobí s uranovou glazurou Fiesta ware a pod.Značně radioaktivní může být nádobí s uranovou glazurou. Glazura mívala tloušťku přibližně 0,2mm a obsah uranu byl až k 20%. Nejvíce uranu se používalo v oranžové a červené glazuře. Menší množství se přidávalo i do žluté, krémové apod. Nejslavnějším výrobcem nádobí s uranovou glazurou byla Homer Laughlin Company (HLO) v USA. Jejich nádobí se jmenovalo Fiesta Ware. Do glazury se v letech 1936-43 přidával přírodní uran. V letech 1959-73 se již přidával ochuzený uran. Jako příklad nádobí Fiesta Ware mám tento hrneček. Přestože barva je spíše oranžová, říkalo se takto barvenému nádobí Fiesta Red a později také Fiesta Mango Red. Hrneček pochází k edice Ironstone, která se vyráběla v letech 1968-72. Díky obsahu uranu je pochopitelně radioaktivní.
Cca 17 000 pulzů/min, 6 460 uR/h z těsné blízkosti. 6 100 pulzů/min, 2 300 uR/h z 5cm. 790 pulzů/min, 300 uR/h z 20cm.

Ionizační hlásiče požáru (detektory kouře) obsahující Americium Am241


Ionizační hlásiče požáru obsahují radioaktivní materiál (Americium Am241) pro ionizaci vzduchu v detekční komoře. Kouř vnikající do komory změní vodivost vzduchu a tím je indikován požár.


Štítek ionizačního detektoru kouře s varováním o obsahu radioaktivního materiálu Americia Am241 a s uvedenou hodnotou aktivity 18,5 kBq (kilo Bequerelů) neboli 0,5uCi (mikro Curie). Modernější hlásiče mají aktivitu pouze 3 - 4 kBq. Maximální hodnota, která se u hlásičů kdy vyskytovala, údajně byla 37 kBq neboli 1 uCi.


Hlásič bez plastového krytu


Varování CAUTION RADIOACTIVE MATERIAL


Po sejmutí plechového krytu (který slouží i jako elektroda).


Zářič uprostřed komory.


Deska detektoru zespodu


Zde už je vidět zářič obsahující radioaktivní Americium, izotop Am241 s poločasem rozpadu 432 let. Americium je alfa zářič.


Plechová deska se zářičem


Zde je pro srovnání vyfocen také optický (optoindikační, fotoelektrický) detektor kouře, který narozdíl od toho ionizačního neosahuje žádný radioaktivní materiál. Na snímku je vidět jeho typická komora z černého plastu. Indikace probíhá na optickém principu. Kouř způsobí, že světlo infra LED se dostane na fotodiodu za rohem. Nevýhodou takového indikátoru je, že nereaguje na neviditelné plyny vznikající při hoření nebo doutnání, ale pouze na viditelný kouř. Proto jsou ionizační hlásiče spolehlivější.


Ještě jeden pohled na komoru fotoindikačního hlásiče. Vepředu je vidět IR LED a vzadu fotodiodu.


Americium je téměř výhradně alfa zářič. Nízkoenergetické částice neproniknou příliš mnoho materiálů. Ukázalo se, že trubice STS-5 není na detekci příliš vhodná. Proto bylo měření provedeno také trubicí Philips 18504 se slídovým okénkem, které umožňuje i indikaci alfa záření a vlivem pozadí ukazuje cca 21 pulzů/min. Hodnota se se vzdáleností od zářiče velmi rychle snižuje. Nad 2cm už nelze téměř nic naměřit.


Měření s STS-5, která nezaznamenává téměř nic. Naměřeno bylo pouze 500 pulzů/min z těsné blízkosti.

Trubice Philips 18504: Cca 92 000 pulzů/min z těsné blízkosti. Cca 11 000 pulzů/min z 1cm. Cca 120 pulzů/min z 2cm.

Další potenciálně radioaktivní předměty

Seznam dalších předmětů, které podle dostupných zdrojů mohou být zářiči alfa, beta nebo gamma (nevlastním všechny z nich):
-Ciferníky starých budíků, hodinek, leteckých výškoměrů, voltmetrů, vojenských měřidel, kompasů a pod. svítící ve tmě obsahující radium.
-Zářiče z ionizačních (nikoliv optických) detektorů kouře (hlásičů pořáru) obsahující Americium Am241
-Bleskojistky, staré nízkonapěťové doutnavky, zářivky a výbojky, zvláště ze SSSR, thyratrony a pod.
-Starožitné nádobí (oranžovočervené Fiesta ware, různé barevné motivy, a pod.), některé druhy skla a porcelánu barvené radioaktivními prvky
-Smolinec (uranit) a jiné uranové rudy a minerály obsahující radioaktivní izotopy
-Elektrody některých výbojek (např. halogenidových) obsahujících thorium
-Svářecí elektrody TIG/WIG (netavící se) z thoriovaného wolframu
-Punčošky pro plynové lampy, zvláště ty starší a neznačkové (thoriovaný wolfram)
-Některé čočky a objektivy fotoaparátů (kamer) - do skla se přidávalo Thorium 232 pro zvýšení indexu lomu.
-Zkušební zářiče radiometrů (dozimetrů), výukové zářiče (např. ze školní sady Gamabeta).
-Zářivkové startéry
-Katody elektronek, vakuových a plynových usměrňovaček, magnetronů a pod.
-Uranové sklo a výrobky z něj (šperky, náušnice, náhrdelníky, vázy, skleničky, hrnečky, talíře, sošky, ...)
-Draselná sůl, náhrady soli (dietní sůl) obsahující KCl místo NaCl. Přírodní draslík obsahuje 0,012% radioaktivního izotopu 40K (beta zářič).
-Staré zapalovací svíčky obsahující polonium pro ionizaci jiskřiště
-Kartáčky na čištění desek obsahující polonium, které způsobuje ionizaci a přitahuje prach.
-Tritiové svítící přívěsky, ciferníky, kompasy, orientační světla a svítící cedulky obsahují radioaktivní tritium (supertěžký vodík)
-Staré hromosvody obsahující zářiče pro ionizaci vzduchu okolo špičky.


Video 1 - Uranový náhrdelník


Video 2 - Hrnek FiestaWare s uranovou glazurou


Video 3 - Hodinky obsahující radium


Video 4 - Americium z hlásiče požáru.zpět na úvodní stránku