English version

Jednoduchý neregulovaný zdroj 2x 35V 2x 5A 350W pro zesilovač

     Pro velký zájem o toto zapojení jsem vytvořil velmi jednoduchý impulzní zdroj nestabilizovaného symetrického napětí s velkým výkonem 350W. Zdroj pracuje jako dvojčinný propustný měnič (polomůstek) bez regulace. Zdroj lze použít jako náhradu klasického zdroje pro zesilovače, protože trafa a elektrolyty pro výkonné zesilovače jsou velmi drahé a rozměrné. Trafa jsou navíc značně těžké a nejsou vhodné pro přenosné zařízení. Cenou za jednoduchost zdroje je fakt, že při zkratu nebo přetížení se zničí MOSFETy a další součástky. MOSFETy jsou po zapnutí značně namáhány, protože se musí nabít výstupní kondenzátory. Pro spolehlivější řešení použijte zdroj s regulací a ochranou.
     Pro zdroj jsem zvolil jednoduché zapojení se dvěma MOSFETy N buzenými integrovaným budičem IR2153. Zdroj není stabilizovaný, ale pro účely zesilovače to nevadí (napětí je i přesto tvrdší a méně zvlněné než napětí z obvyklého klasického zdroje). Zvlnění při plném zatížení je menší než 2V. Obvod IR2153 se napájí přes srážecí odpor 27k 6W. Stabilizaci jeho napětí zajišťuje jeho zabudovaná zenerova dioda 15V. Pracovní frekvence je cca 50kHz. Na vstupu je termistor pro omezení proudové špičky při zapnutí. Lze ho najít v rozbitém zdroji z PC AT nebo ATX. Jádro pro trafo je také z libovolného PC zdroje. Nejprve se vine polovina primáru (20 z), pak sekundáry a nakonec zbytek primáru. Tento způsob vinutí zaručuje nízký rozptyl napětí a tím tvrdé výstupní napětí. Mezi primárem a sekundáry musí být dostatečná izolace. Pro zvýšené bezpečnosti je dobré výstup (tedy střed 0V) uzemnit. Tlumivky na výstupu odstraňují rušivé vf zvlnění ze zdroje. Počet jejich závitů není kritický, stejně jako použitá jádrá. I jádra lze nalézt v PC zdroji. Odpor 6k8 na výstupu vybíjí kondenzátory po vypnutí a zabraňuje vzrůstu napětí při práci naprázdno. Do série s ním lze zapojit signalizační LED. MOSFETy jsou připevněny na malém chladiči např. ze zdroje z PC.

Pozor! Impulzní zdroj by i přes jeho jednoduchost neměli stavět začátečníci, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci se na jeho výstup může dostat síťové napětí! Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


Schéma jednoduchého neregulovaného impulzního zdroje 2x 35V 2x 5A 350Wzpět na úvodní stránku