English version

Jakubův žebřík se zdrojem 12kV 300W

    Nebudu zde dlouze popisovat, co to je jakubův žebřík, k tomu slouží obrázky a videa níže :). Jedná se o dvě elektrody s vysokým napětím, po kterých postupně šplhá výboj odspoda nahoru, pak zhasne a ihned se znovu zapálí dole. To se stále opakuje s frekvencí asi 0,2 - 10 Hz. V mém případě je vzdálenost elektrod dole asi 0,5 - 1cm, nahoře 3 - 4 cm a jejich výška je 14cm. Jejich tvar je vidět z obrázků.
    Toto zařízení je třeba napájet dosti silným zdrojem vysokého napětí (alespoň 10kV s výkonem stovek Wattů). Nejjednodušší možnost je použít neonový transformátor. Pokud však není žádný k dispozici, lze použít i impulzní zdroj vn popsaný níže. Je to jednoduchý polomůstek, stejný jako u indukčního ohřevu. Na jeho výstupu jsou připojena 2 televizní vn trafa (určená původně pro provoz s násobičem), která dávají každé asi 5 - 6kV, tedy 10 - 12kV do série. Primáry jsou navinuty nově a mají každý asi 50 závitů. (Snížením jejich počtu lze zvýšit výstupní napětí, ale hrozí průraz sekundárů.) Ochranná žárovka je v mém obvodě 100W + 200W paralelně. Tranzistory jsou na malém chladiči ze zdroje ATX. Potenciometrem se nastavuje pracovní frekvence, měla by být asi 18 - 30kHz (nastavuje se na nejlepší efekt).

     Pozor! Zařízení se napájí výkonným zdrojem vysokého napětí! Kontakt s tímto napětím může být smrtelný. Napětí navíc může překlenout značnou vzdálenost nebo prorazit izolaci. Výboje vytvářejí jedovaté oxidy dusíku a ozón. Nutno větrat. Vše provádíte na vlastní nebezpečí a za případné újmy na zdraví, životě nebo majetku neberu zodpovědnost.


Schéma spínaného zdroje vysokého napětí pro Jakubův žebřík.


Fotografie žebříku s dlouhou závěrkou. Každý pruh je tvořen jednou půlperiodou sítě (10ms).

"Bezpečné" pracoviště pro vysoké napětí.
Toto je ukázka, jak by to NEMĚLO být.


Trafa.


Oslňující výboj ze zdroje. Délka až 5cm.Video ke stažení najdete v sekci videa
zpět na úvodní stránku