English version

Elektrický lapač hmyzu II.

     Princip činnosti elektrického lapače hmyzu je jednoduchý. Hmyz je přilákán UV zářivkou DZ UV 11W a usmrcen napětím 2kV=. Zářivka typu DZ nepotřebuje startér - ten je zabudován uvnitř, nutná je jen vhodná tlumivka. Napětí cca 2kV= (6x amplituda sítě) je získáno násobičem. Hodnoty součástek v násobiči nejsou kritické.
     Levné lapače prodávané v supermarketech, používající velmi neúčinnou UV ŽÁROVKU a napětí mřížky 650V=, se s tímto lapačem nemohou rovnat. Elektrický lapač hmyzu se umisťuje co nejblíž stropu.

     Pozor! Před manipulací se zařízením je nutné ho odpojit od sítě a vybít kondenzátory např. spojením drátů mřížky izolovaným šroubovákem! Na mřížce je vysoké napětí a není oddělena od sítě. Je nutné zamezit jejímu doteku. Zařízení stavíte na vlastní nebezpečí, autor nebere za případné újmy žádnou zodpovědnost.

schéma elektrického lapače hmyzu domácí výroby
Schéma elektrického lapače hmyzu.

elektrický lapač hmyzu domácí výroby
Elektrický lapač hmyzu domácí výroby


Lapač v provozu

zpět na úvodní stránku